Báo chí

Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt:                 Báo chí
+ Tiếng Anh:                Journalism
- Danh hiệu tốt nghiệp:      Cử nhân
- Thời gian đào tạo:            4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Báo chí (Chương trình chất lượng cao)
+ Tiếng Anh:The Degree of Bachelor in Journalism(Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2.  Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí (chất lượng cao), áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến kết hợp lý thuyết và thực hành, nhằm đào tạo những cử nhân báo chí truyền thông có trình độ ngoại ngữ tốt, với kiến thức cơ bản rộng và sâu, có kỹ năng tác nghiệp thuần thục, có khả năng sáng tạo các sản phẩm báo chí chất lượng cao cho đa dạng các loại hình báo chí truyền thông (từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) từ các thể loại tin tức, phỏng vấn, phóng sự, ký chân dung… các chương trình phát thanh - truyền hình, đến các bài longform, các tác phẩm báo chí truyền thông đa phương tiện; có khả năng dẫn các chương trình phát thanh - truyền hình; có hiểu biết trong lĩnh vực truyền thông, PR, quảng cáo, có khả năng nhận diện và bước đầu áp dụng được các kiến thức về quản trị và kinh doanh báo chí truyền thông.
 Sau khoá học, sinh viên năng lực làm việc có chất lượng cao tại các cơ quan quản lý, lãnh đạo báo chí, các cơ quan báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các cơ quan truyền thông, các cơ quan bộ, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội… hoặc nghiên cứu, giảng dạy về báo chí truyền thông tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu... trong và ngoài nước; hoặc khởi nghiệp thành lập, phát triển các công ty truyền thông, tạo việc làm cho mình và cho nhiều người khác.
Đồng thời, sinh viên có khả năng tốt để tiếp tục học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông.
3.  Thông tin tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
 

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?