Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2013

Thông tin chung về tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) năm 2013.

Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành học, không nhân hệ số môn ngoại ngữ.

Đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng do Tổ chức ĐH cộng đồng Pháp ngữ (AUF) tài trợ. Sinh viên (SV) được hưởng các chế độ ưu đãi của AUF, được xét cấp học bổng như SV học chương trình đào tạo chất lượng cao và có cơ hội chuyển tiếp lên các chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Pháp của Trường.

Thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ học một trong 4 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, trừ một số ngành sau đây có quy định riêng:

+ Ngành Ngôn ngữ học: ngoại ngữ chỉ học tiếng Anh. Sau năm học thứ nhất, sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh tương đương 5.5 IELTS.
+ Ngành Đông phương: ngoại ngữ chung chỉ học tiếng Anh;
+ Ngành Hán Nôm: ngoại ngữ chỉ học tiếng Trung;
+ Ngành Quốc tế học, Việt Nam học và Du lịch học: Nếu số sinh viên đăng ký học tiếng Nga hoặc Pháp hoặc Trung ít hơn 15 thì SV sẽ chuyển sang học tiếng Anh.

Sau khi học hết năm thứ nhất, SV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai trong các ngành Báo chí, Khoa học quản lý, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quốc tế học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung của Trường ĐH Ngoại ngữ.

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế do Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc) cấp bằng gồm các ngành Quản lý du lịch, Quản lý hành chính công, Báo chí, Phát thanh truyền hình, Quảng cáo và Hán ngữ; 02 năm đầu học tại Trường ĐH KHXH&NV; 02 năm cuối học tại Trường ĐH Quảng Tây.

Từ năm 2013, Trường ĐHKHXH&NV bắt đầu tuyển sinh ngành Quan hệ công chúng.

Xem thêm các thông tin khác về kì thi tuyển sinh đại học năm 2013.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?