TRA CỨU ĐIỂM THI
Kì thi tuyển sinh đại học chính quy khối C năm 2013

Họ tên hoặc Số báo danh:

Ví dụ: Lê Thị Minh Ngọc hoặc 00099

Xem thêm các mốc thời gian cần lưu ý đối với các thí sinh thi ĐH vào Trường ĐHKHXH&NV năm 2013.

Tra cứu điểm các khối thi khác trên website ĐHQGHN.

Tham khảo: