Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đại học hệ chính quy năm 2013.

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Mức điểm
C D
Trường ĐH KHXH&NV
1 Chính trị học D310201 23,5 21,5
2 Hán Nôm D220104 23,0 21,0
3 Nhân học D310302 22,5 21,0
4 Thông tin học D320201 22,5 21,0
5 Triết học D220301 22,0 21,0
Trường ĐH Giáo dục
1 Sư phạm Lịch sử D140218 24,5 21,0

Ghi chú: Điểm xét tuyển trên là đối với thí sinh thuộc Khu vực 3, Học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.