Học phí – Học bổng

INFOGRAPHIC Cẩm nang học bổng và hỗ trợ học tập dành cho học sinh - sinh viên

Trong những năm qua, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các quỹ học bổng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để mang lại nhiều suất học bổng cho sinh viên với mục tiêu không chỉ mang đến những điều kiện học tập tốt nhất mà còn tạo động lực phấn đấu cho các bạn sinh viên trong suốt quãng thời gian học tập tại trường....

Mức trần học phí các trường công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Mức trần học phí với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động): (Đơn vị: triệu đồng/tháng/s...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?