Học phí – Học bổng

INFOGRAPHIC Cẩm nang học bổng và hỗ trợ học tập dành cho học sinh - sinh viên

Trong những năm qua, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các quỹ học bổng, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để mang lại nhiều suất học bổng cho sinh viên với mục tiêu không chỉ mang đến những điều kiện học tập tốt nhất mà còn tạo động lực phấn đấu cho các bạn sinh viên trong suốt quãng thời gian học tập tại trường.


1. Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập theo ngân sách Nhà nước:
Tên học bổng Mức học bổng Điều kiện xét học bổng
Học bổng theo Ngân sách Loại A: 1.080.000đ
Loại B: 1.030.000đ
Loại C: 980.000đ
- Học bổng loại A: Kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc
- Học bổng loại B: Kết quả học tập đạt loại giỏi và rèn luyện đạt loại tốt trở lên
- Học bổng loại C: Kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên
Căn cứ vào ngân sách dành cho học bổng khuyến khích học tập trong từng học kỳ để lấy danh sách sinh viên nhận học bổng từ cao xuống thấp.
2. Các đối tượng nhận hỗ trợ học tập hoặc miễn/giảm học phí
- Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
- Sinh viên thuộc gia đình chính sách, thương bệnh binh, có công với cách mạng,...
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa.
- Sinh viên là người tàn tật và gặp khó khăn về kinh tế.
- Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế và vượt khó học tập.
- Sinh viên các ngành khoa học cơ bản (Chính trị học, Hán Nôm, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Văn học, Việt Nam học) hoặc các chuyên ngành lý luận chính trị Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
3. Điều kiện xét các học bổng ngoài ngân sách
STT Tên học bổng Điều kiện xét học bổng
1 AEON - Dành cho sinh viên năm thứ 3,4
- Điểm trung bình học tập đạt từ 3.20/4.00 trở lên
- Sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt và phải cam kết tham gia các cuộc họp định kỳ, các chương trình trao đổi theo hướng dẫn của Quỹ học bổng.
2 Annex - Có kết quả học tập năm học đạt từ 2.50/4.00 trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên. Đối với sinh viên năm thứ nhất, ưu tiên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó.
- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học. 
3 Asia Development Foundation-ADF - Là sinh viên thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
- Có tham gia hoạt động xã hội và có kế hoạch học tập rõ ràng.
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Sinh viên được nhận học bổng có trách nhiệm nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã tham gia (theo hướng dẫn) vào cuối năm học.
- Hàng năm, sinh viên có cơ hội tiếp tục được nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp nếu đạt kết quả học tập từ 3.20/4.00 trở lên;
4 BIDV - Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 3.20/4.00 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Sinh viên chưa nhận học bổng ngoài ngân sách trong năm học
5 DanKo - Là sinh viên hệ chính quy.
- Sinh viên có điểm trung bình học tập của năm học đạt từ 3.20/4.00 trở lên, điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên.
- Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Tình nguyện mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi …; Các hoạt động Đoàn, Hội thanh niên; Tình nguyện viên cho các dự án phi chính phủ.
6 Đinh Thiện Lý - Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.80/4.00 điểm trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường cùng năm);
- Có hoàn cảnh khó khăn;
- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;
- Sinh viên nếu được nhận học bổng phải có trách nhiệm tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động.
7 Giải thưởng Đào Minh Quang - Sinh viên đạt kết quả học tập Xuất sắc/ Giỏi cao nhất.
- Sinh viên là các bộ Lớp/Đoàn/Hội đạt kết quả học tập Xuất sắc/ Giỏi cao nhất
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả học tập Xuất sắc/ Giỏi cao nhất.
8 Giải thưởng Phan Hữu Dật Sinh viên có kết quả học tập cao, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, sinh viên là cán bộ lớp có nhiều đóng góp.
9 K - T - Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm.
- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học.
10 Kumho Asiana - Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và có hoàn cảnh khó khăn.
- Sinh viên có cơ hội nhận học bổng cho đến khi tốt nghiệp ra trường nếu duy trì điểm học tập đạt 2.80/4.00 trở lên.
11 Lawrence S.ting - Sinh viên có kết quả học tập đạt từ 2.80/4.00 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học (không xét đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường);
- Có hoàn cảnh khó khăn;
- Có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;
- Tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ học bổng tổ chức, phát động;
12 Lotte  - Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 thuộc ngành Hàn Quốc học.
- Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc: có kết quả học tập đạt từ 3.20/4.00 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Học bổng dành cho sinh viên vượt khó: có kết quả học tập đạt từ 2.80/4.00 trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên và có hoàn cảnh khó khăn.
13 Mitsubishi - Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4.
- Năm học có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
14 Nguyễn Trường Tộ - Sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp THPT.
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
15 PonyChung - Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.
16 Posco - Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…
17 Shinnyo  - Sinh viên năm thứ nhất đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học; ưu tiên SV học ngành ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;
 - Có hoàn cảnh khó khăn/cần được hỗ trợ kinh phí để học tập.
18 Vingroup - Dành cho sinh viên năm thứ 2, 3, 4
- Có kết quả học tập đạt loại xuất sắc, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt và có chứng chỉ tiếng Anh từ B2 trở lên (hoặc tương đương);
- Đạt giải nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN hoặc đạt giải Nhất, giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Trường; có kết quả học tập đạt từ loại khá và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên.
- Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội cộng đồng.
19 Yamada - Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn-Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn.

Để “với sinh viên Nhân văn cơ hội nhận học bổng là không khó”, Nhà trường cam kết luôn tạo điều kiện và môi trường học tập tốt nhất, cố gắng huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài trường để học sinh - sinh viên hoàn thành chương trình học tập với kết quả cao và thành công trong tương lai. Bên cạnh các học bổng và hỗ trợ nêu trên, nếu như tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, sinh viên các ngành đào tạo của Nhà trường còn có cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập thực tế tại các trường đại học đối tác của Trường ĐHKHXH&NV ở khu vực châu Á và các khu vực khác trên thế giới.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?