Thông tin tuyển sinh

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học năm 2019

Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2019 (áp dụng với các đối tượng được hưởng quyền XTT và ƯTXT theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT). 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 (áp dụng với các đối tượng được hưởng quyền xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT) như sau:
1. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm c, e khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
1.1 Đối tượng
- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.
1.2 Chỉ tiêu: Không quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
1.3 Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:
TT Môn đạt giải Tên ngành học được xét tuyển thẳng
Mã xét tuyển Tên ngành Loại ngành
  1.  
Ngữ văn
 
QHX01 Báo chí Ngành đúng
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành đúng
QHX14 Quản lý thông tin Ngành gần
QHX20 Thông tin - thư viện Ngành gần
QHX23 Văn học Ngành đúng
QHX24 Việt Nam học Ngành gần
  1.  
Lịch sử QHX08 Lịch sử Ngành đúng
QHX09 Lưu trữ học Ngành gần
QHX11 Nhân học Ngành gần
  1.  
Địa lí QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
  1.  
Tiếng Anh QHX04 Đông Nam Á học (bổ sung) Ngành gần
QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (bổ sung) Ngành gần
QHX16 Quản trị khách sạn (bổ sung) Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
  1.  
Tiếng Nga QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
  1.  
Tiếng Trung QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX06 Hán Nôm Ngành gần
QHX08 Lịch sử (bổ sung) Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
  1.  
Tiếng Pháp QHX05 Đông phương học Ngành gần
QHX10 Ngôn ngữ học Ngành gần
QHX18 Quốc tế học Ngành gần
QHX19 Tâm lý học (bổ sung) Ngành gần
1.4 Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia:
TT Lĩnh vực Tên ngành học được xét tuyển thẳng
  1.  
Khoa học xã hội và hành vi Tất cả các ngành đào tạo chính quy (trừ các CTĐT chất lượng cao theo Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1.5 Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ sơ xét tuyển thẳng
a) Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải về TẠI ĐÂY);
- Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD-ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật quốc gia;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
b) Thời gian đăng ký: Trước ngày 20/5/2019, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo.
c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2019, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/
d) Lệ phí xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
1.6 Nguyên tắc xét tuyển
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 1.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Ưu tiên 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành đúng với môn đạt giải.
- Ưu tiên 2: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
- Ưu tiên 3: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.
2. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm i khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
2.1 Đối tượng:
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
2.2 Chỉ tiêu:
TT Nhóm ngành học Chỉ tiêu/ngành Tổng cộng
1 Công tác xã hội, Chính trị học, Khoa học quản lý, Thông tin – Thư viện, Lưu trữ học, Nhân học, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Tôn giáo học, Triết học 2 20
2 Báo chí,  Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Nhật Bản học, Quan hệ công chúng, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị khách sạn 1 13
Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 33
 
2.3 Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải về TẠI ĐÂY);
- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học THPT;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
- Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.
2.4 Thời gian đăng ký:
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019.
- Công bố kết quả xét tuyển thẳng: Trước 17h00, ngày 18/7/2019, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
2.5 Lệ phí: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
2.6 Nguyên tắc xét tuyển:
Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.
2.7 Bổ túc kiến thức sau trúng tuyển: Các thí sinh trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học tại trường dự bị đại học theo thông báo của Trường ĐHKHXH&NV trước khi vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể khi công bố danh sách trúng tuyển.
3. Xét tuyển thẳng đối tượng quy định tại điểm g khoản 2 điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT
3.1 Đối tượng: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, đã tốt nghiệp THPT.
Lưu ý: Nhà trường không có chương trình đào tạo dành riêng cho thí sinh là người khiếm thị, khiếm thính.
3.2 Chỉ tiêu: Không quá 2% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học (trừ các CTĐT chất lượng cao theo Thông tư 23/2014-TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT).
3.3 Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải về TẠI ĐÂY);
- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
- Bản photo (có công chứng) giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;
- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
3.4 Thời gian đăng ký:
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV (phòng 604B, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội) từ ngày 01/6 đến ngày 20/6/2019.
- Công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2019, thí sinh xem kết quả xét tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
3.5 Nguyên tắc xét tuyển:
Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Toán học và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.
4. Ưu tiên xét tuyển
4.1 Đối tượng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT không sử dụng quyền xét tuyển thẳng, có kết quả tổ hợp bài thi/môn thi THPT sử dụng để đăng ký xét tuyển đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐHKHXH&NV quy định.
4.2 Chỉ tiêu: Không vượt quá 5% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
4.3 Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (tải về TẠI ĐÂY);
- Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.
Lưu ý: Thông tin nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển phải ghi như trong hồ sơ đăng ký dự thi.
4.4 Thời hạn đăng ký:
- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2019.
- Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Trước 17h00, ngày 18/7/2019, thí sinh xem kết quả trúng tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/.
4.5 Nguyên tắc xét tuyển
Trong trường hợp số thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định tại mục 4.2, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
- Ưu tiên 2: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Trân trọng thông báo.
-----------------------------

Xem thêm:
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

XÉT TUYỂN THẲNG HỌC SINH HỆ CHUYÊN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM 2019
XÉT TUYỂN THẲNG THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ A-LEVEL, SAT, IELTS VÀ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG

Địa chỉ cập nhật và hỗ trợ giải đáp, tư vấn thông tin tuyển sinh đại học chính quy:

=> Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn

=> Fanpage tuyển sinh trên Facebook: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/

=> Email tuyển sinh: tuyensinh@ussh.edu.vn

=> Điện thoại: 0243.858.5237

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?