Quy chế - Hướng dẫn tuyển sinh

Văn bản quy chế - hướng dẫn tuyển sinh và thi THPT

STT Số ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành
1 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
  07/05/2020
2 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 26/05/2020
1 3092018 Công bố danh sách các cơ sở GDĐH, CĐSP, TCSP hoàn thành báo báo cáo tự đánh giá, được kiểm định; danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng GD; danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá công nhận (tính đến ngày 30/9/2018)  
2 Danh mục Ưu tiên khu vực năm 2018 Danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn; Danh mục trường THPT năm 2018  
3 28032018 Tóm tắt các điểm mới và lưu ý về quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018  
4 991/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 15/03/2018
5 898/BGDĐT-GDĐH Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy; CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2018 09/03/2018
6 897/BGDĐT-GDĐH Công văn đề nghị báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 09/03/2018
7 06/2018/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 28/02/2018
8 899/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 09/03/2018
9 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 01/03/2018
10 04/2018/TT-BGDĐT Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 28/02/2018
11 Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy 25/01/2017
12 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 25/01/2017

Nguồn: thituyensinh.vn
 

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?