Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014. Danh sách các chuyên ngành tuyển sinh. TT Tên chuyên ngành Mã số Đào tạo cao học 1 Lý luận văn học 60 22 01 20 2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21 3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45 4 Văn học dân gian 60 22 01 25 5 Hán - Nôm 60 22 01 04 6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40 7 Lịch sử thế giới 6...

Điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014. Xem danh sách: Điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ Điểm chuẩn tuyển sinh tiến sĩ...

Nhận đơn phúc tra thi SĐH đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi kì tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2014. 1. Thời gian: Từ ngày 19/5/2014 đến hết ngày 29/5/2014 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật) 2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 609, nhà E) 3. Lệ phí phúc tra: 50.000đ/01 môn thi Hội đồng Tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không ...

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014. Xem chi tiết: Danh sách kết quả thi thạc sĩ Danh sách kết quả thi tiến sĩ...

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 cho các chuyên ngành dưới đây: Đào tạo cao học TT Tên chuyên ngành Mã số 1 Lí luận văn học 60 22 01 20 2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21 3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45 4 Văn học dân gian 60 22 01 25 5 Hán - Nôm 60 22 01 04 6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40 7 Lịch sử thế giới 60 22 03 1...

Điểm trúng tuyển thi sau đại học đợt 2, 2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điểm trúng tuyển kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2013. 1. Thạc sĩ STT Chuyên ngành đào tạo Số đủ điểm xét tuyển Điểm trúng tuyển Số trúng tuyển Ghi chú 1 Báo chí học 45 11,5 44 2 Châu Á học 10 12,0 10 3 Chính trị học 22 10,0 22 4 Hồ Chí Minh học 8 10,5 8 5 Du lịch 36 10,5 36 6 Hán Nôm 1 12,0 1 7 Nhân học 13 11,0 13 8 Lịch sử Đảng cộng sả...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?