Thông tin tuyển sinh

Điểm trúng tuyển sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2014. Tải về: Danh sách điểm trúng tuyển tiễn sĩ Danh sách điểm trúng tuyển thạc sĩ...

Nhận đơn phúc khảo thi SĐH đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi kì tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2014. 1. Thời gian: Từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 31/10/2014 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật) 2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 609, nhà E) 3. Lệ phí: 50.000đ/môn thi Hội đồng Tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không giải quyế...

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014. Danh sách kết quả tuyển sinh thạc sĩ Danh sách kết quả tuyển sinh tiến sĩ...

Danh sách trúng tuyển kì thi SĐH đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo danh sách trúng tuyển kì thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014. Xem chi tiết tại đây ....

Kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014. Xem chi tiết tại đây....

Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014. Danh sách các chuyên ngành tuyển sinh. TT Tên chuyên ngành Mã số Đào tạo cao học 1 Lý luận văn học 60 22 01 20 2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21 3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45 4 Văn học dân gian 60 22 01 25 5 Hán - Nôm 60 22 01 04 6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40 7 Lịch sử thế giới 6...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?