Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Năm 2020, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN xét tuyển 1.850 chỉ tiêu cho 31 ngành/CTĐT, trong đó có 02 ngành học mới (Hàn Quốc học, Văn hóa học) và 01 CTĐT chất lượng cao mới (Quốc tế học - QHX43).


Tham khảo toàn bộ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020: TẠI ĐÂY
1. Đối tượng tuyển sinh

a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển do Trường ĐHKHXH&NV quy định.
b) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đáp ứng quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đáp ứng quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
d) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đáp ứng quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.
e) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương đáp ứng quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường ĐHKHXH&NV.
g) Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD-ĐT và Quy chế đặc thù của ĐHQGHN đáp ứng quy định của Trường ĐHKHXH&NV.
2. Phương thức tuyển sinh
a) Với đối tượng xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
- Xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020 theo tổ hợp các môn/bài thi đã công bố của Trường. Điểm trúng tuyển xác định theo từng tổ hợp các bài thi/môn thi xét tuyển.
- Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường/ngành và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
- Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển của từng tổ hợp xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
Lưu ý: Thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT đăng ký nguyện vọng xét tuyển cùng với đăng ký dự thi THPT tại địa phương (tại trường THPT đang học với học sinh tốt nghiệp năm 2020, tại các địa điểm thu hồ sơ thí sinh tự do với học sinh đã tốt nghiệp trước năm 2020), không phải nộp hồ sơ đăng ký về Trường ĐHKHXH&NV. Xem hướng dẫn đăng ký TẠI ĐÂY
b) Với các đối tượng tuyển sinh khác:
- Các đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Xem hướng dẫn cụ thể TẠI ĐÂY
- Các đối tượng xét tuyển khác (A-level, SAT, ECT, IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương): Xem hướng dẫn cụ thể TẠI ĐÂY
3. Các ngành và tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020
TT Tên ngành/Chương trình đào tạo
trường
Mã ngành
xét tuyển
Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT Chỉ tiêu
 1.  
Báo chí QHX QHX01 A01,C00,D01,D04,D78,D83 85
 1.  
Báo chí * (CTĐT CLC) QHX QHX40 A01,C00,D01,D78 35
 1.  
Chính trị học QHX QHX02 A01,C00,D01,D04,D78,D83 55
 1.  
Công tác xã hội QHX QHX03 A01,C00,D01,D04,D78,D83 70
 1.  
Đông Nam Á học QHX QHX04 A01,D01,D04,D78,D83 40
 1.  
Đông phương học QHX QHX05 C00,D01,D04,D78,D83 60
 1.  
Hàn Quốc học QHX QHX26 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Hán Nôm QHX QHX06 C00,D01,D04,D78,D83 30
 1.  
Khoa học quản lý QHX QHX07 A01,C00,D01,D04,D78,D83 80
 1.  
Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) QHX QHX41 A01,C00,D01,D78 35
 1.  
Lịch sử QHX QHX08 C00,D01,D04,D78,D83 70
 1.  
Lưu trữ học QHX QHX09 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Ngôn ngữ học QHX QHX10 C00,D01,D04,D78,D83 70
 1.  
Nhân học QHX QHX11 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Nhật Bản học QHX QHX12 A01,D01,D06,D78 50
 1.  
Quan hệ công chúng QHX QHX13 C00,D01,D04,D78,D83 70
 1.  
Quản lý thông tin QHX QHX14 A01,C00,D01,D04,D78,D83 55
 1.  
Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) QHX QHX42 A01,C00,D01,D78 35
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX QHX15 A01,D01,D78 90
 1.  
Quản trị khách sạn QHX QHX16 A01,D01,D78 75
 1.  
Quản trị văn phòng QHX QHX17 A01,C00,D01,D04,D78,D83 75
 1.  
Quốc tế học QHX QHX18 A01,C00,D01,D04,D78,D83 80
 1.  
Quốc tế học* (CTĐT CLC) QHX QHX43 A01,C00,D01,D78 30
 1.  
Tâm lý học QHX QHX19 A01,C00,D01,D04,D78,D83 100
 1.  
Thông tin - Thư viện QHX QHX20 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Tôn giáo học QHX QHX21 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Triết học QHX QHX22 A01,C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Văn hóa học QHX QHX27 C00,D01,D04,D78,D83 50
 1.  
Văn học QHX QHX23 C00,D01,D04,D78,D83 75
 1.  
Việt Nam học QHX QHX24 C00,D01,D04,D78,D83 70
 1.  
Xã hội học QHX QHX25 A01,C00,D01,D04,D78,D83 65
Ghi chú:
- (*) Các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43): Thí sinh phải đảm bảo điều kiện môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) của kì thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN.
- Môn thi/bài thi các tổ hợp xét tuyển:
A01 - Toán, Vật Lý, Tiếng Anh;                 C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
D01 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh;      D04 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Trung;
D06 - Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật;     D78 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh;
D83 - Ngữ văn, KHXH, Tiếng Trung.
4. Một số lưu ý khác
- Ngành Đông phương học: Từ năm 2020, ngành Đông phương học gồm có 3 chuyên ngành: Ấn Độ học, Thái Lan học và Trung Quốc học. Sau học kỳ đầu tiên, khoa Đông phương học sẽ thực hiện chia chuyên ngành cho sinh viên năm nhất ngành Đông phương học dựa trên nguyện vọng và kết quả học tập của sinh viên ở học kỳ đầu tiên.
- Đào tạo cùng lúc hai chương trình đào tạo (bằng kép):
Sau khi học hết năm thứ nhất, sinh viên chính quy của Trường ĐHKHXH&NV có cơ hội học thêm một ngành thứ hai là một trong các ngành sau:
+ Ngành Báo chí, ngành Khoa học quản lí, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành Quản trị văn phòng, ngành Quốc tế học và ngành Tâm lý học của Trường ĐHKHXH&NV.
+ Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ.
+ Ngành Luật học của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo của cả hai ngành sẽ được nhận hai bằng cử nhân chính quy.
 - Quy định về ngoại ngữ:
+ Sinh viên các ngành dưới đây bắt buộc phải tích lũy tín chỉ các học phần Tiếng Anh (thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo) để đáp ứng điều kiện được tiếp tục học Tiếng Anh chuyên ngành: Quốc tế học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản lý thông tin, Việt Nam học.
+ Sinh viên ngành Hán Nôm bắt buộc phải học ngoại ngữ (thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo) là tiếng Trung.
+ Sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao (Báo chí - QHX40, Khoa học quản lý - QHX41, Quản lý thông tin - QHX42, Quốc tế học - QHX43) bắt buộc phải học ngoại ngữ là tiếng Anh.
- Học phí năm học 2020 – 2021 (Xem chi tiết TẠI ĐÂY)
+ Các chương trình đào tạo chuẩn (trừ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn): 980.000đ/tháng (9.800.000đ/năm), tương đương 270.000đ/tín chỉ.
+ Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn: 1.170.000đ/tháng (11.700.000đ/năm), tương đương 270.000đ/tín chỉ.
+ Các chương trình đào tạo chất lượng cao (thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo): 3.500.000đ/tháng (35.000.000đ/năm).

LIÊN HỆ HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH:
- Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/
- Hotline: 0862.155.299 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?