Thông tin tuyển sinh

Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

1. Điều kiện ĐKXT
- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Ngưỡng điểm nhận ĐKXT
TT Tên ngành/CTĐT Mã ngành xét tuyển Mức điểm nhận ĐKXT
A01 C00 D01 D04 D06 D78 D83
 1.  
Báo chí QHX01 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Báo chí * (CTĐT CLC) QHX40 18.0 19.0 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Chính trị học QHX02 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Công tác xã hội QHX03 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Đông Nam Á học QHX04 18.0  - 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Đông phương học QHX05  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Hàn Quốc học QHX26 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Hán Nôm QHX06  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Khoa học quản lý QHX07 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Khoa học quản lý *
(CTĐT CLC)
QHX41 18.0 19.0 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Lịch sử QHX08  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Lưu trữ học QHX09 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Ngôn ngữ học QHX10  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Nhân học QHX11 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Nhật Bản học QHX12  -  - 18.0  - 18.0 18.0  -
 1.  
Quan hệ công chúng QHX13  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Quản lý thông tin QHX14 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Quản lý thông tin *
(CTĐT CLC)
QHX42 18.0 19.0 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 18.0  - 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Quản trị khách sạn QHX16 18.0  - 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Quản trị văn phòng QHX17 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Quốc tế học QHX18 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Quốc tế học* (CTĐT CLC) QHX43 18.0 19.0 18.0  -  - 18.0  -
 1.  
Tâm lý học QHX19 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Thông tin – thư viện QHX20 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Tôn giáo học QHX21 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Triết học QHX22 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Văn hóa học QHX27  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Văn học QHX23  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Việt Nam học QHX24  - 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
 1.  
Xã hội học QHX25 18.0 19.0 18.0 18.0  - 18.0 18.0
- Mức điểm trên là tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có).
- Với các chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC): Thí sinh phải đảm bảo điều kiện điểm thi môn tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt tối thiểu từ 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Liên hệ hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh:
- Website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/
- Hotline: 0862.155.299 (Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)
- Email: tuyensinh@ussh.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh/
Trân trọng thông báo.

Xem thêm: THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?