Quốc tế học

Giới thiệu

 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt:

Quốc tế học

+ Tiếng Anh:

International Studies

- Mã số ngành đào tạo:

 

- Danh hiệu tốt nghiệp:     

Cử nhân

- Thời gian đào tạo:

4 năm

- Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt:          

Cử nhân ngành Quốc tế học
(Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh:

The Degree of Bachelor in International Studies
(Honors Program)

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu của Chương trình là đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quốc tế học có chất lượng cao, có năng lực thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ quốc tế, quan hệ đối ngoại và các vấn đề quốc tế tại các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty hay doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, bộ phận đối ngoại của các cơ quan, doanh nghiệp trong nước; có năng lực tham gia nghiên cứu và trợ giảng tại các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở giáo dục đại học; có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, quốc tế học và các lĩnh vực liên quan ở trong nước và nước ngoài.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Sản phẩm đào tạo là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;  trung thực, trung thành với Tổ quốc và chế độ; có tinh thần dũng cảm trước những khó khăn, nguy hiểm; say mê và tận tụy với công việc;
- Sản phẩm đào tạo được cung cấp một cách có hệ thống và nâng cao các kiến thức về lý luận quốc tế học; kiến thức về quan hệ quốc tế và những khoa học liên ngành khác như khác như pháp luật, kinh tế - tài chính, tâm lý, khoa học quản lý, thông tin học, lưu trữ học... Sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nền tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan. Đặc biệt sự vượt trội về khả năng ngoại ngữ giúp sinh viên có thể bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ cũng như ứng dụng khả năng ngoại ngữ trong nghiên cứu, học tập, công tác sau  này;
 - Sản phẩm đào tạo là những người có kỹ năng cao về đối ngoại; có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính và tư vấn chính sách; có kỹ năng ở mức độ cao về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc khi làm việc theo nhóm;
- Sản phẩm đào tạo có năng lực cao về phân tích, so sánh và đánh giá; có khả năng tổ chức một cách sáng tạo, thực hiện mục tiêu của tổ chức;
 - Sản phẩm đào tạo có năng lực nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau thuộc quốc tế học, đồng thời có năng lực phát hiện những vướng mắc về lý luận và thực tiễn quan hệ quốc tế, đề ra các mô hình và giải pháp để khắc phục những vướng mắc đã chỉ ra nhằm nâng cao hiệu quả của các công tác đối ngoại, ngoại giao, hợp tác.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?