Khoa học quản lý

Giới thiệu

Hiện nay, Khoa học quản lý đang trở thành một ngành học có sức hấp dẫn lớn với các chuyên ngành như Chính sách công, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý khoa học công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội... Chương trình đào tạo Khoa học quản lý chất lượng cao thu học phí tương ứng với chất lượng đào tạo đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD-ĐT có những điểm khác biệt mang lại lợi ích cho người học như có khoảng 30% học phần được tổ chức và giảng dạy bằng tiếng Anh, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh và sinh viên được tham gia các seminar khóa học, hội thảo quốc tế với các nhà khoa học, các cộng tác viên thường niên từ nhiều đối tác quốc tế của Khoa.
Bên cạnh đó, người học được tập trung phát triển tư duy thực tiễn và nâng cao kỹ năng tác nghiệp thông qua mô hình song song giữa giảng dạy lý thuyết với hoạt động thực tiễn trong giảng dạy các học phần. Chương trình được tăng cường thời lượng thực hành và bổ sung nhiều học phần có tính thực tiễn cao như lý thuyết trò chơi, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, quản lý khởi nghiệp, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp,...

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?