Thông tin tuyển sinh

Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

–  Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

–  Căn cứ Công văn số 1062/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 18/3/2016 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

–  Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHQGHN, ngày 26/02/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN),

–  Căn cứ Hướng dẫn số 847/HD-ĐHQGHN ngày 31/3/2016 về công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN;

–  Căn cứ Quy định Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc đại học ở ĐHQGHN, ban hành kèm theo quyết định số 996/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;

–  Căn cứ Hướng dẫn số 999/HD-ĐHQGHN, ngày 12/4/2016 về Công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo phương án tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 như sau:

1. Đối tượng xét tuyển thẳng và xét tuyển

Học sinh các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN, đạt hạnh kiểm tốt trong 3 năm học THPT, đỗ tốt nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (có Quyết định và Giấy chứng nhận học sinh giỏi của ĐHQGHN);

d) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

g) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

h) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm

2. Danh mục ngành học được xét tuyển thẳng dành cho các học sinh THPT chuyên đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

TTMôn đạt giải

Tên ngành học được tuyển thẳng

Mã ngành

Tên ngành

Loại ngành

1.

Ngữ văn52320101Báo chíNgành đúng
52320202Khoa học thư việnNgành gần
52220320Ngôn ngữ họcNgành đúng
52220330Văn họcNgành đúng
52220113Việt Nam họcNgành gần

2.

Lịch sử52220310Lịch sửNgành đúng
52320303Lưu trữ họcNgành gần
52310302Nhân họcNgành gần

3.

Địa lí52220213Đông phương họcNgành gần
52220212Quốc tế họcNgành gần
52340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgành gần

4.

Tiếng Anh52220213Đông phương họcNgành gần
52220320Ngôn ngữ họcNgành gần
52220212Quốc tế họcNgành gần
52340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhNgành gần
52340107Quản trị khách sạnNgành gần

5.

Tiếng Nga52220213Đông phương họcNgành gần
52220320Ngôn ngữ họcNgành gần
52220212Quốc tế họcNgành gần

6.

Tiếng Trung52220213Đông phương họcNgành gần
52220104Hán NômNgành gần
52220320Ngôn ngữ họcNgành gần
52220212Quốc tế họcNgành gần

7.

Tiếng Pháp52220213Đông phương họcNgành gần
52220320Ngôn ngữ họcNgành gần
52220212Quốc tế họcNgành gần
 52310401 Tâm lí học Ngành gần

3. Danh mục ngành học được tuyển thẳng dành cho các học sinh THPT chuyên đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức:

TT

Lĩnh vực

Tên ngành học được xét tuyển thẳng

1.

Khoa học xã hội và hành vi

Tất cả các ngành

4. Chỉ tiêu:

– Không hạn chế chỉ tiêu đối với đối tuợng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g  mục 1 đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đúng môn chuyên được quy định tại mục 2, mục 3 thông báo này.

– Dành 68 chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển cho đối tượng đăng ký vào các ngành không đúng môn chuyên đáp ứng điều kiện tại mục 1 thông báo bản này, cụ thể:

TT

Mã ngành

Ngành

Chỉ tiêu

1

52320101Báo chí

4

2

52310201Chính trị học

3

3

52760101Công tác xã hội

3

4

52220213Đông phương học

5

5

52220104Hán Nôm

2

6

52320202Khoa học quản lí

4

7

52340401Khoa học thư viện (*)

2

8

52220310Lịch sử

4

9

52320303Lưu trữ học

2

10

52220320Ngôn ngữ học

3

11

52310302Nhân học

2

12

52360708Quan hệ công chúng

2

13

52340103Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3

14

52340107Quản trị khách sạn

3

15

52340406Quản trị văn phòng

2

16

52220212Quốc tế học

4

17

52310401Tâm lí học

4

18

52320201Thông tin học

2

19

Thí điểmTôn giáo học (*)

2

20

52220301Triết học

3

21

52220330Văn học

4

22

52220113Việt Nam học

2

23

52310301Xã hội học

3

Tổng cộng:

68

(*) Ngành học bắt đầu tuyển sinh từ năm 2016.

5. Nguyên tắc xét tuyển

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào các ngành học không đúng chuyên môn vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Thí sinh đạt giải hoặc là thành viên chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.

b) Thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

c) Thí sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN.

d) Thí sinh là thành viên chính thức của đổi tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

e) Kết quả học lực ở THPT.

6 Hồ sơ xét tuyển:

6.1 Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (tải mẫu phiếu tại đây)

6.2 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có): a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; c) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;

6.3 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có): a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

6.4 Hai (02) ảnh chân dung cỡ 4 x 6 chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

6.5 Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển.

7. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 15/5/2016, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV (Phòng 604B, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

8. Thời gian công bố trúng tuyển:

– Trước ngày 25/6/2016, đối với đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g  mục 1 thông báo này.

– Trước ngày 25/7/2016, đối với đối tượng được quy định tại điểm h, mục 1 thông báo này

Lưu ý: Thí sinh xem danh sách trúng tuyển tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

9. Lệ phí tuyển thẳng: 30.000 đồng /thí sinh/hồ sơ.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?