Thông tin tuyển sinh

Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

– Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Công văn số 1988/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 24/4/2015 về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-ĐHQGHN, ngày 18/3/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

– Căn cứ Hướng dẫn số 1002/HD-ĐHQGHN, ngày 20/3/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở Đại học Quốc gia Hà Nội,

 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào các ngành học trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 như sau:

1. Tuyển thẳng

1.1 Đối tượng tuyển thẳng

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học.

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học.

1.2 Số lượng tuyển thẳng: Không hạn chế số lượng

1.3 Danh mục ngành học được tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

TTMôn đạt giảiTên ngành học được tuyển thẳng
1.Ngữ vănBáo chí (D320101), Ngôn ngữ học (D220320), Văn học (D220330), Việt Nam học (D220113)
2.Lịch sửLịch sử (D220310), Lưu trữ học (D320303), Nhân học (D310302)
3.Địa líĐông phương học (D220213), Quốc tế học (D220212)
4.Tiếng AnhĐông phương học (D220213), Ngôn ngữ học (D220320), Quốc tế học (D220212)
5.Tiếng NgaĐông phương học (D220213), Ngôn ngữ học (D220320), Quốc tế học (D220212)
6.Tiếng TrungĐông phương học (D220213), Hán Nôm (D220104), Ngôn ngữ học (D220320), Quốc tế học (D220212)
7.Tiếng PhápĐông phương học (D220213), Ngôn ngữ học (D220320), Quốc tế học (D220212)

1.4 Danh mục ngành học được tuyển thẳng dành cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức:

TTLĩnh vựcTên ngành học được tuyển thẳng
1.Khoa học xã hội và hành viTất cả các ngành

1.5 Hồ sơ tuyển thẳng và thời hạn, lệ phí nộp hồ sơ tuyển thẳng

a) Hồ sơ tuyển thẳng:

– Phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự  cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

b) Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 25/5/2015, thí sinh gửi hồ sơ đăng ký tuyển thẳng về Sở Giáo dục và đào tạo.

c) Thời gian công bố trúng tuyển: Trước ngày 15/8/2015, thí sinh xem danh sách trúng tuyển diện tuyển thẳng tại website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

d) Lệ phí tuyển thẳng: 30.000 đồng /thí sinh/hồ sơ.

2. Ưu tiên xét tuyển

2.1 Đối tượng ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

2.2 Số lượng ưu tiên xét tuyển: Không hạn chế số lượng

2.3 Thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển

a) Hồ sơ ưu tiên xét tuyển:

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản photo (có công chứng) Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

b) Thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển:

– Từ ngày 08 – 25/06/2015: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.4 Công bố kết quả ưu tiên xét tuyển: Trước 15/8/2015, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

3. Xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo và dân tộc rất ít người

3.1 Đối tượng xét tuyển:

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

+ Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

3.2 Chỉ tiêu xét tuyển:

TTNhóm ngành họcChỉ tiêu/ngànhTổng cộng
1Công tác xã hội, Chính trị học, Khoa học quản lý, Lưu trữ học, Nhân học, Tâm lý học, Thông tin học, Triết học216
2Báo chí,  Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Quan hệ công chúng, Quản trị văn phòng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học, Quản trị khách sạn113
Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 29

Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình chung lớp 12 của các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán học và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

3.3 Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

– Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú.

3.4 Thời gian xét tuyển:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/5/2015.

– Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 15/8/2015, thí sinh xem kết quả xét tuyển tại website tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/

3.5 Lệ phí tuyển thẳng: 30.000 đồng /thí sinh/hồ sơ.

3.6 Bổ túc kiến thức sau trúng tuyển: Các thí sinh trúng tuyển phải học bổ sung kiến thức 01 năm học trước khi vào học chính thức. Nội dung học bổ túc kiến thức sẽ được Nhà trường thông báo cụ thể khi công bố danh sách trúng tuyển.

4. Xét tuyển thí sinh là người khuyết tật

4.1 Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường không có chương trình đào tạo dành riêng cho thí sinh là người khiếm thị, khiếm thính.

4.2 Chỉ tiêu xét tuyển: Không quá 1% chỉ tiêu của mỗi ngành học.

4.3 Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

– Bản photo (có công chứng) bằng tốt nghiệp THPT/giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bản photo (có công chứng) học bạ THPT;

– Bản nhận xét của trường THPT về năng lực học tập của thí sinh có ký và đóng dấu xác nhận của hiệu trưởng;

– Bản photo (có công chứng) chứng nhận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bệnh viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên về tính trạng sức khỏe, có ghi rõ về năng lực tự phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày của thí sinh và bản chính để kiểm tra (trả lại bản chính sau khi kiểm tra xong hồ sơ);

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

– Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

4.4 Thời gian xét tuyển:

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại phòng Đào tạo, Trường Đại học KHXH&NV (phòng 604B, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội) trước ngày 05/8/2015.

– Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 15/8/2015. Xem kết quả xét tuyển tại website tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn/


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?