Thông tin tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014.

Xem chi tiết:


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?