Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch tư vấn trực tuyến

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo lịch Tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học 2013.

Trong tháng 3, Nhà trường đã tổ chức 4 buổi tư vấn. Nội dung từng buổi cụ thể như sau:

Ngày 09/3

Ngày 12/3

Ngày 14/3

Ngày 23/3

Mời quý vị và các bạn tiếp tục đặt câu hỏi tại đây hoặc gửi về thư điện tử tuyensinh@ussh.edu.vn.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?