Thông tin tuyển sinh

Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hệ dự bị đại học dân tộc

Các học sinh hệ dự bị đại học dân tộc đã nhận được thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu thông tin dưới đây:

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC NĂM 2018

 

Thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: Từ 24/7/2018 đến trước 17h00, ngày 28/07/2018.

Tham khảo thông tin về các ngành học của Trường ĐH KHXH&NV:

Các ngành xét tuyển đại học năm 2018

Giới thiệu về các ngành đào tạo


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?