Bí quyết học – thi

Môn Sử: Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975

Sau một thời gian gián đoạn, phần ôn thi Lịch sử lại tiếp tục với sự hướng dẫn của PGS.TS Vũ Quang Hiển. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn tập về Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975. A. Mục tiêu - Phân tích được đặc điểm tình hình nước Việt Nam sau khi Hiêp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được kí kết. - Phân tích được nhiệm vụ chiến lược chung, nhiệm vụ chiến lược, vị trí của cách mạng mỗi miền Bắc...

Môn Sử: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Tiếp tục với phần Lịch sử Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập giai đoạn 1945 - 1954 với sự hướng dẫn của PGS.TS Vũ Quang Hiển. A. Mục tiêu - Trình bày và nhận xét được tình hình nước Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945; - Đánh giá được những biện pháp xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà từ tháng 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946. - Trình bày và nhận xét được những diễn biến chính của...

Môn Sử: 10 đề thi đại học

Các bạn thân mến, chúng ta đã ôn tập xong phần lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam đến năm 1945. Hôm nay, PGS.TS Vũ Quang Hiển sẽ giới thiệu cho các bạn 10 đề thi đại học môn Lịch sử kèm đáp án và thang điểm chi tiết. Đề số 01 Đề số 02 Đề số 03 Đề số 04 Đề số 05 Đề số 06 Đề số 07 Đề số 08 Đề số 09 Đề số 10...

Môn Sử: Việt Nam từ 1930 đến 1945

Trong bài này, PGS.TS Vũ Quang Hiển sẽ giúp các bạn ôn thi phần lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 kèm một số câu hỏi và bài tập. A. Mục tiêu - Trình bày được tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933. - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của các phong trào cách mạng 1930 - 1931 và 1936 -...

Môn Sử: Việt Nam từ 1919 đến 1930

Trong 6 bài trước, PGS.TS Vũ Quang Hiển đã hướng dẫn các bạn ôn thi phần lịch sử thế giới. Trong bài 7 này, chúng ta sẽ bắt đầu với lịch sử Việt Nam, giai đoạn 1919-1930. A. Mục tiêu - Trình bày được những nét chính của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng tới Việt Nam (các nước tư bản thắng trận họp tại Véc-xai phân chia lại thế giới; bước phát triển mới của phong trà...

Môn Địa: Kĩ năng làm bài thực hành

PGS.TS Đinh Văn Thanh (Giảng viên Khoa Địa lí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) hướng dẫn kĩ năng làm bài thực hành Địa lí trong đề thi vào các trường đại học và cao đẳng năm 2013 đạt điểm cao. Trong đề thi địa lí vào các trường đại học và cao đẳng chắc chắn sẽ có một câu thực hành là vẽ biểu đồ hoặc lược đồ Việt Nam và điền các thông tin địa lí lên lược đồ và nhận xét, giải thích. Câu bài tập đị...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?