Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn Kỹ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ lớp Kỹ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình năm 2023...

Tuyển sinh lớp “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài" năm 2023....

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Khóa học ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học năm 2023....

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí truyền thông” năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông " năm 2023....

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình” năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình " năm 2013...

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Truyền hình

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình "...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?