Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nhiếp ảnh cơ bản”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nhiếp ảnh cơ bản ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị website”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng quản trị website", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tổ chức kỳ thi thử IELTS có thu phí

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tổ chức kỳ thi thử IELTS có thu phí dành cho các đối tượng có nhu cầu....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?