Tuyển sinh ngắn hạn

Lớp bổ túc kiến thức thi thạc sĩ Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh – truyền hình

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh - truyền hình năm 2015 (Mã số: 60 21 02 31). 1. Đối tượng học bổ túc kiến thức[*] 1.1. Có bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy hoặc hệ vừa làm, vừa học) các ngành gần : Văn học, Viết văn, Sư phạm Ngữ văn, Văn hóa học, Báo chí và truyền thông, Xã hội họ...

Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khoa Du lịch học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khai giảng lớp đào tạo, cấp chứng chỉ ngắn hạn Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - chứng chỉ điều kiện để được cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch. Đối tượng Theo Chương trình khung đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch, ban hành theo quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2009, đối tượng đào tạo được quy định như sau: 1. Thời gi...

Lớp Kĩ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng (12/2014)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp "Kĩ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng", thời gian đào tạo 01 tháng. Đối tượng tuyển sinh : - Các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; - Sinh viên đang theo học các học các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học. Căn cứ vào kết quả học tập, người học sẽ được ...

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học ngành Lưu trữ học năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Lưu trữ học năm 2015 (Mã số: 62 32 03 01). 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy hoặc hệ vừa làm, vừa học) các ngành Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Quản lí giáo dục, Báo chí học, Luật học, Khoa học chính trị, Quản trị văn phòng, Quản lí hành chính công, Công tác ...

Lớp bổ túc kiến thức để dự thi SĐH ngành Báo chí

Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp bổ túc kiến thức để dự thi sau đại học ngành Báo chí cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học 1 ngành gần (Nội dung chương trình đào tạo ngành đã học gần với ngành Báo chí từ 50 đến 80%). Yêu cầu: Người học phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Thời gian học: 3 tháng, dự kiến khai giảng vào tháng 12/2014 Hồ sơ g...

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học Chính trị học tại Hải Phòng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2015 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01). 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lý, Lị...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?