Tuyển sinh ngắn hạn

Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Khoa Du lịch học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khai giảng lớp đào tạo, cấp chứng chỉ ngắn hạn Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch - chứng chỉ điều kiện để được cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch. Đối tượng : Theo Chương trình khung đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch, ban hành theo quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 4 năm 2009, đối tượng đào tạo được quy định như sau: 1. Thời ...

Lớp Nghiệp vụ truyền hình (6/2014)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Nghiệp vụ truyền hình, khai giảng trong tháng 6/2014. 1. Đối tượng Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học 2. Mục tiêu: Kết thúc khoá học, học viên sẽ nắm được kiến thức lí thuyết cơ bản về truyền hình, và nắm vững các kĩ năng nghiệp vụ để thực hiện một chương trình truyền hình. Cụ th...

Lớp Kĩ năng viết báo (6/2014)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ Kĩ năng viết báo, khai giảng trong tháng 6/2014. 1. Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học. 2. Mục tiêu: Kết thúc khoá học, học viên nắm được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của nghề báo, cụ thể như sau: - Diện mạo báo chí Việt Nam và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực tr...

Trung tâm Hàn ngữ tuyển sinh khoá học mới (6/2014)

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội 1 thông báo mở các khoá học mới trình độ sơ cấp, trung cấp khai giảng ngày 2/6/2014. Thời gian học: từ ngày 02/6 đến 23/8/2014 (nghỉ 2 tuần từ 30/06/2014 đến 13/07/2014) Kế hoạch tuyển sinh: Đợt 1: Thi phân lớp 2h chiều ngày 20/5/2014. Đợt 2: Nhận đăng kí đến ngày 30/5/2014, thi phân lớp thông báo sau. Ngoài ra, từ tháng 3 năm 2014, Trung tâm Hàn ngữ Sejong (Trường ...

Bồi dưỡng GV môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh. 1. Đối tượng: - Giảng viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. - Sinh viên đại học đã tốt nghiệp (hoặc sẽ tốt nghiệp năm 2014) các ngành khoa học xã hội và nhân văn. 2. Chương trình học: Tổng thờ...

Bổ túc kiến thức chuyên ngành Tâm lí học

Khoa Tâm lí học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội mở lớp Bổ túc kiến thức chuyên ngành Tâm lí học và cấp chứng chỉ. 1. Đối tượng - Đối với đối tượng lấy chứng chỉ: Tất cả các đối tượng có nhu cầu - Đối tượng có nguyện vọng thi Cao học chuyên ngành Tâm lí học: Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần (chương trình đã học khác với ngành Tâm lí học từ ...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?