Tuyển sinh ngắn hạn

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học ngành Lưu trữ học năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Lưu trữ học năm 2015 (Mã số: 62 32 03 01). 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học (hệ chính quy hoặc hệ vừa làm, vừa học) các ngành Lịch sử, Văn học, Văn hóa học, Quản lí giáo dục, Báo chí học, Luật học, Khoa học chính trị, Quản trị văn phòng, Quản lí hành chính công, Công tác ...

Lớp bổ túc kiến thức để dự thi SĐH ngành Báo chí

Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp bổ túc kiến thức để dự thi sau đại học ngành Báo chí cho các đối tượng đã tốt nghiệp đại học 1 ngành gần (Nội dung chương trình đào tạo ngành đã học gần với ngành Báo chí từ 50 đến 80%). Yêu cầu: Người học phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Thời gian học: 3 tháng, dự kiến khai giảng vào tháng 12/2014 Hồ sơ g...

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học Chính trị học tại Hải Phòng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2015 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01). 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lý, Lị...

Bổ túc kiến thức thi cao học Chính trị học và Hồ Chí Minh học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2015 với 2 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01) và Hồ Chí Minh học (Mã số: 60 31 02 04). 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lý, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lý h...

Lớp kĩ năng viết kịch bản điện ảnh & truyền hình (11/2014)

Bộ môn Nghệ thuật học (Khoa Văn học - Trường ĐHKHXH&NV) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hoá Nghệ thuật tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn kĩ năng viết kịch bản điện ảnh - truyền hình khai giảng trong tháng 11/2014. Khoá học với mục đích đào tạo những kĩ năng cơ bản và thực tế cho học viên tiếp cận ngành biên kịch điện ảnh, truyền hình, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các kênh truyền ...

Lớp Kĩ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng (10/2014)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp " Kĩ năng, nghiệp vụ hành chính văn phòng ", thời gian đào tạo 01 tháng. 1. Đối tượng tuyển sinh - Các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; - Sinh viên đang theo học các học các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học. Căn cứ vào kết quả học tập, người học sẽ đư...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?