Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học chuyên ngành Quản trị văn phòng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức để dự thi sau đại học, chuyên ngành Quản trị văn phòng năm 2015. Thông tin cụ thể như sau: 1. Đối tượng: - Tốt nghiệp đại học các ngành gần với ngành Quản trị văn phòng, gồm: Khoa học Quản lý, Khoa học chính trị, Quản lý nhà nước, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, ...

Tuyển sinh lớp “ Kỹ năng viết báo ” tháng 6/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Kỹ năng viết báo" tháng 6/2015 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: - Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác và làm việc trong các cơ quan báo chí và các đơn vị truyền thông. - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học. 2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng kí học (nhận và điền vào mẫu...

Tuyển sinh lớp “ Nghiệp vụ truyền hình ” tháng 6/2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ truyền hình " tháng 6/2015 như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh: - Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác và làm việc trong các cơ quan báo chí và các đơn vị truyền thông. - Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học. 2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng kí học (nhận và điền ...

Tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo bồi dưỡng giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường Đại học và Cao đẳng như sau: Các khóa học - Khóa học bồi dưỡng giảng viên dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam có tổng thời lượng là 33 tín chỉ. - Khóa học bồi dưỡng giảng viên dạy môn học Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin có tổng thời ...

Tuyển sinh lớp Kỹ năng, nghiệp vụ hành chính – văn phòng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Kỹ năng, nghiệp vụ hành chính - văn phòng" tháng 5/2015 như sau: Đối tượng tuyển sinh: - Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác và làm việc trong lĩnh vực hành chính - văn phòng, văn thư - lưu trữ tại các cơ quan nhà nước; các tổ chức và doanh nghiệp; - Sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng và đại học (...

Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Du lịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi cao học Du lịch năm 2015, cụ thể như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh - Đối tượng ngành gần: Người có bằng tốt nghiệp chính quy ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, Quản trị Du lịch - Khách sạn, Hướng Dẫn du lịch, Văn hóa Du lịch, Địa lý Du lịch, Kinh tế Vận tải và Du lịch, Khoa họ...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?