Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Truyền hình

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình "...

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông "...

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Khóa học ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học năm 2022...

Tuyển sinh Khóa học ngắn hạn “Tham vấn hôn nhân – gia đình” năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Khóa học ngắn hạn "Tham vấn hôn nhân - gia đình" cho các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Tâm lý học trong năm 2022...

Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ Truyền hình"

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khóa ngắn hạn "Nghiệp vụ Truyền hình" cho các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Nghiệp vụ Truyền hình....

Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông"

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khóa ngắn hạn "Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông" cho các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Báo chí Truyền thông....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?