Thông tin tuyển sinh

Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy (mức điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
TT Mã trường Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào
 1.  
QHX Báo chí QHX01 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Chính trị học QHX02 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Công tác xã hội QHX03 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Đông Nam Á học QHX04 A01,D01,D78 20.0
 1.  
QHX Đông phương học QHX05 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Hàn Quốc học QHX26 A01,C00,D01,DD2,D78 20.0
 1.  
QHX Hán Nôm QHX06 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Khoa học quản lý QHX07 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Lịch sử QHX08 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Lưu trữ học QHX09 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Ngôn ngữ học QHX10 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Nhân học QHX11 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Nhật Bản học QHX12 D01,D06,D78 20.0
 1.  
QHX Quan hệ công chúng QHX13 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Quản lý thông tin QHX14 A01,C00,D01,D78 20.0
 1.  
QHX Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 A01,D01,D78 20.0
 1.  
QHX Quản trị khách sạn QHX16 A01,D01,D78 20.0
 1.  
QHX Quản trị văn phòng QHX17 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Quốc tế học QHX18 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Tâm lý học QHX19 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Thông tin - Thư viện QHX20 A01,C00,D01,D78 20.0
 1.  
QHX Tôn giáo học QHX21 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Triết học QHX22 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Văn hóa học QHX27 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Văn học QHX23 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Việt Nam học QHX24 C00,D01,D04,D78 20.0
 1.  
QHX Xã hội học QHX25 A01,C00,D01,D04,D78 20.0
Mức điểm trên tính theo thang điểm 30, không nhân hệ số và đã gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?