Thông tin tuyển sinh

Thông báo lịch thi sát hạch đầu vào Tiếng Anh năm 2020

Để phân loại trình độ và xếp lớp học tiếng Anh cho sinh viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch thi sát hạch đầu vào tiếng Anh năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:


Link đăng ký trực tuyến (phần mã sinh viên có thể bỏ trống nếu chưa có): ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?