Thông tin tuyển sinh

Thông báo lịch tập huấn thử nghiệm tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN trân trọng thông báo lịch tập huấn thử nghiệm thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

1. Đối với thí sinh phải dự thi tuyển môn thi Ngoại ngữ:
- Tra cứu số báo danh và phòng thi môn Ngoại ngữ tại địa chỉ: https://ulis.vnu.edu.vn/tra-cuu-so-bao-danh-va-phong-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021/
- Lưu ý: thí sinh tra cứu bằng dãy số CMTND/CCCD đã sử dụng để đăng kí tài khoản dự thi tuyển sinh SĐH.
- Cán bộ coi thi Trường Đại học Ngoại ngữ tập huấn cho thí sinh làm thử bài thi và cài đặt các thiết bị theo từng phòng từ 20h00 – 22h00 ngày 20/10/2021.
- Thí sinh tập trung nghe phổ biến đầu giờ tại Zoom lớn:
Zoom ID: 991 5932 6243
Pass: tssdh22021
- Sau đó thí sinh và cán bộ coi thi đăng nhập Zoom theo phòng thi của mình, thí sinh sẽ nhận được đường link thông báo danh sách và ID/Pass phòng thi của mình qua hệ thống tin nhắn và email của Trường Đại học Ngoại ngữ vào ngày 19/10/2021 (trường hợp thí sinh không nhận được ID và Pass phòng thi đề nghị thí sinh liên hệ với số điện thoại hỗ trợ 0912.708.840)
2. Đối với thí sinh thi môn Cơ bản/Cơ sở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
- Tập huấn thử nghiệm thi trên hệ thống tổ chức thi trực tuyến https://ussh.vtvlive.vn từ 15h00 ngày 22/10/2021
Để dự tập huấn thí sinh cần:
- Đăng nhập Google Mail bằng khoản email nhà trường đã cung cấp cho thí sinh dự thi, thí sinh cần đăng nhập trên trình duyệt Chrome để tối ưu hóa các tính năng của ứng dụng Google Meet.
- Đăng nhập hệ thống tổ chức thi trực tuyến https://ussh.vtvlive.vn bằng tài khoản email và mật khẩu nhà trường đã cung cấp cho thí sinh dự thi.
- Sau khi đăng nhập vào hệ thống thí sinh sẽ dùng điện thoại/máy tính bảng truy cập vào phòng giám sát, dùng máy tính để làm bài thi truy cập vào phòng chờ của thí sinh.
- Thí sinh sẽ được cán bộ giám sát, thư kí thử nghiệm các tính năng trên hệ thống tổ chức thi trực tuyến của nhà trường.
- Thí sinh chỉ vào Phòng thi môn Cơ bản theo lịch tập huấn để thử nghiệm quy trình tổ chức thi như sau:
Ca 1: từ 15h – 16h00 ngày 22/10/2021
TT Phòng thi được tập huấn Môn thi Cơ bản
1 3 Văn tự học Hán Nôm
2 4 Triết học Mác - Lênin cho chuyên triết
3 6 Ngôn ngữ học đại cương
4 10 Lịch sử quan hệ quốc tế
5 14 Phương pháp luận sử học
6 16 Công tác xã hội đại cương
7 20 Thư viện học đại cương
8 22 Lịch sử tư tưởng quản lí
9 23 Lí thuyết hệ thống
10 24 Cơ sở văn hóa Việt Nam
 Ca 2: từ 16h – 17h00 ngày 22/10/2021
TT Phòng thi được tập huấn Môn thi Cơ bản
1 1 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông đại chúng (tiểu ban 1)
2 2 Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông đại chúng (tiểu ban 2)
3 5 Tôn giáo học đại cương
4 7 Chính trị học đại cương
5 8 Tâm lí học đại cương (tiểu ban 1)
6 9 Tâm lí học đại cương (tiểu ban 2)
7 11 Đại cương văn hóa Việt Nam (tiểu ban 1)
8 12 Đại cương văn hóa Việt Nam (tiểu ban 2)
9 15 Lí luận văn học
10 19 Nhập môn Việt Nam học
 Ca 3: từ 17h – 18h00 ngày 22/10/2021
TT Phòng thi được tập huấn Môn thi Cơ bản
1 13 Quản trị học
2 17 Phương pháp nghiên cứu xã hội học
3 18 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
4 21 Công tác văn thư
3. Hỗ trợ hướng dẫn đăng nhập hệ thống và quy trình làm bài thi.
Quy trình hướng dẫn đăng nhập và làm bài thi môn Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ: https://drive.google.com/drive/folders/1zD0hIo2J-b97eibcmlanq2y2gZRN_XY1
Quy trình hướng dẫn đăng nhập và làm bài thi môn Cơ bản/Cơ sở của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: https://drive.google.com/file/d/1CD3HIvUv5Z-nQQjBrtarQZb-YFdTABNH
 
Lưu ý: thí sinh đăng nhập tài khoản Goole Mail nhà trường cấp trên nền trình duyệt Chrome để xem hướng dẫn.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?