Thông tin tuyển sinh

Thông báo kết quả xét tuyển đại học với phương thức 500 (Xét tuyển chứng chỉ quốc tế) năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 của phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - mã 500, cụ thể như sau:

I. Thí sinh tra cứu kết quả TẠI ĐÂY
TT Mã trường Tên ngành Mã ngành Mức điểm trúng tuyển
1 QHX Báo chí QHX01 33.00
2 QHX Chính trị học QHX02 31.00
3 QHX Công tác xã hội QHX03 31.00
4 QHX Đông Nam Á học QHX04 31.00
5 QHX Đông phương học QHX05 31.00
6 QHX Hàn Quốc học QHX26 31.00
7 QHX Hán Nôm QHX06 31.00
8 QHX Khoa học quản lý QHX07 31.00
9 QHX Lịch sử QHX08 31.00
10 QHX Lưu trữ học QHX09 31.00
11 QHX Ngôn ngữ học QHX10 31.00
12 QHX Nhân học QHX11 31.00
13 QHX Nhật Bản học QHX12 31.00
14 QHX Quan hệ công chúng QHX13 33.00
15 QHX Quản lý thông tin QHX14 31.00
16 QHX Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 31.00
17 QHX Quản trị khách sạn QHX16 31.00
18 QHX Quản trị văn phòng QHX17 31.00
19 QHX Quốc tế học QHX18 31.00
20 QHX Tâm lý học QHX19 31.00
21 QHX Thông tin - Thư viện QHX20 31.00
22 QHX Tôn giáo học QHX21 31.00
23 QHX Triết học QHX22 31.00
24 QHX Văn hóa học QHX27 31.00
25 QHX Văn học QHX23 31.00
26 QHX Việt Nam học QHX24 31.00
27 QHX Xã hội học QHX25 31.00
Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Để được xét tuyển, thí sinh phải đăng ký đúng nguyện vọng đã đạt điều kiện xét tuyển theo thông báo của Trường ĐHKHXH&NV. Điểm trúng tuyển theo thang điểm 40 (điểm chứng chỉ quy đổi nhân hệ số 2) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).
II. Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN theo các phương thức 500 phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/07/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023.
- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:
(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):
Tên trường Mã trường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn QHX
(3) Lựa chọn ngành/chương trình đào tạo (mã ngành/CTĐT);
Hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY
 
Trân trọng thông báo./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?