Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Trường Đại học KHXH&NV thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV với các thí sinh ngoài Hà Nội và các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phong tỏa.

Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Công văn số 1753/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 về việc tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2021;
Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 8563/HDLN:YT-GDĐT ngày 03/6/2021 của Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021;
Thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp giữa UBND Thành phố Hà Nội với lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội có trường THPT, THPT chuyên ngày 10/6/2021 về việc đảm bảo và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm 2021
,
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi như sau:

1. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt, cụ thể:
1.1. Đợt 1:
- Đối tượng: Dành cho các thí sinh Hà Nội (tốt nghiệp THCS tại các Trường THCS trên địa bàn Thành phố Hà Nội, không thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phong tỏa).
- Thời gian thi: Tổ chức thi trong hai ngày 19-20/6/2021 như trong Thông báo ngày 05/6/2021 (XEM TẠI ĐÂY).
- Các thí sinh tra cứu thông tin dự thi theo hướng dẫn TẠI ĐÂY
1.2 Đợt 2:
- Đối tượng: Dành cho các thí sinh còn lại, bao gồm cả các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phong tỏa không thể dự thi đợt 1 (thí sinh các tỉnh ngoài Hà Nội hoặc ở Hà Nội nhưng thuộc diện F0, F1, F2 và trong khu vực cách ly, phong tỏa).
- Thời gian thi: Nhà trường sẽ tổ chức thi vào thời điểm thích hợp và thông báo sau đến các thí sinh liên quan.

2. Rút hồ sơ và hoàn trả lệ phí thi:
- Trong trường hợp vì lý do khách quan bất khả kháng (thí sinh đang thuộc diện cách ly, lịch thi bị trùng với các trường THPT khác, thí sinh ngoài Hà Nội không thể dự thi đợt 1,...), thí sinh được phép rút hồ sơ và hoàn trả lệ phí đăng ký dự thi.
- Trước 17h00 ngày 16/6/2021, Thí sinh điền mẫu đăng ký rút hồ sơ và hoàn trả lệ phí trực tuyến TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 609B, nhà E), Trường Đại học KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0862 155 299, Email: tuyensinh@ussh.edu.vn.

Trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?