Thông tin tuyển sinh

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi THPT (100) năm 2023.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (100) năm 2023, cụ thể như sau:
TT Tên ngành/Chương trình đào tạo Mã ngành Phương thức 100 (*)
A01 C00 D01 D04 D06 DD2 D78
1 Báo chí QHX01 25.50 28.50 26.00 26.00     26.50
2 Chính trị học QHX02 23.00 26.25 24.00 24.70     24.60
3 Công tác xã hội QHX03 23.75 26.30 24.80 24.00     25.00
4 Đông Nam Á học QHX04 22.75   24.75       25.10
5 Đông phương học QHX05   28.50 25.55 25.50     26.50
6 Hàn Quốc học QHX26 24.75 28.25 26.25     24.50 26.50
7 Hán Nôm QHX06   25.75 24.15 25.00     24.50
8 Khoa học quản lý QHX07 23.50 27.00 25.25 25.25     25.25
9 Lịch sử QHX08   27.00 24.25 23.40     24.47
10 Lưu trữ học QHX09 22.00 23.80 24.00 22.75     24.00
11 Ngôn ngữ học QHX10   26.40 25.25 24.75     25.75
12 Nhân học QHX11 22.00 25.25 24.15 22.00     24.20
13 Nhật Bản học QHX12     25.50   24.00   25.75
14 Quan hệ công chúng QHX13   28.78 26.75 26.20     27.50
15 Quản lý thông tin QHX14 24.50 26.80 25.25       25.00
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 25.50   26.00       26.40
17 Quản trị khách sạn QHX16 25.00   25.50       25.50
18 Quản trị văn phòng QHX17 25.00 27.00 25.25 25.50     25.75
19 Quốc tế học QHX18 24.00 27.70 25.40 25.25     25.75
20 Tâm lý học QHX19 27.00 28.00 27.00 25.50     27.25
21 Thông tin - Thư viện QHX20 23.00 25.00 23.80       24.25
22 Tôn giáo học QHX21 22.00 25.00 23.50 22.60     23.50
23 Triết học QHX22 22.50 25.30 24.00 23.40     24.50
24 Văn hóa học QHX27   26.30 24.60 23.50     24.60
25 Văn học QHX23   26.80 25.75 24.50     25.75
26 Việt Nam học QHX24   26.00 24.50 23.00     24.75
27 Xã hội học QHX25 24.00 26.50 25.20 24.00     25.70
(*) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có). 
Trân trọng thông báo!
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?