Thông tin tuyển sinh

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023

Thí sinh xem danh sách:
1. Thạc sĩ TẠI ĐÂY
2. Tiến sĩ TẠI ĐÂY
(các trường hợp khác đã được Nhà trường thuyết minh và chờ ý kiến của Đại học Quốc Gia).
Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?