Chọn ngành, chọn nghề

Ngành Triết học: Hiện thân của sự thông thái

Triết học là ngành học nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, về thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới đó.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?