Học phí - Học bổng

Mức học phí các chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023 (dự kiến)

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, dự kiến mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022 - 2023 như sau:

TT Ngành học/Chương trình đào tạo Mã xét tuyển Loại CTĐT Mức học phí
năm học 2022 - 2023 (dự kiến)
Ghi chú
Theo tháng Theo tín chỉ
1 Báo chí QHX01 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
2 Báo chí* (CTĐT CLC) QHX40 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
3 Chính trị học QHX02 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
4 Công tác xã hội QHX03 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
5 Đông Nam Á học QHX04 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
6 Đông phương học QHX05 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
7 Hàn Quốc học QHX26 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
8 Hán Nôm QHX06 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
9 Khoa học quản lý QHX07 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
10 Khoa học quản lý*
(CTĐT CLC)
QHX41 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
11 Lịch sử QHX08 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
12 Lưu trữ học QHX09 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
13 Ngôn ngữ học QHX10 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
14 Nhân học QHX11 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
15 Nhật Bản học QHX12 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
16 Quan hệ công chúng QHX13 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
17 Quản lý thông tin QHX14 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
18 Quản lý thông tin*
(CTĐT CLC)
QHX42 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
20 Quản trị khách sạn QHX16 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
21 Quản trị văn phòng QHX17 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
22 Quốc tế học QHX18 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
23 Quốc tế học*
(CTĐT CLC)
QHX43 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
24 Tâm lý học QHX19 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
25 Thông tin - Thư viện QHX20 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
26 Tôn giáo học QHX21 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
27 Triết học QHX22 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
28 Văn hóa học QHX27 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
29 Văn học QHX23 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
30 Việt Nam học QHX24 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
31 Xã hội học QHX25 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
Ghi chú: Học phí các chương trình đào tạo chuẩn điều chỉnh hàng năm theo quy định của Nhà nước./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?