Thông tin tuyển sinh

Lịch trình đầu khóa dành cho tân sinh viên khóa QH-2021-X (K66)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch trình đầu khóa học của tân sinh viên khóa QH-2021-X (K66) sau khi nhập học.

I.  LỊCH TRÌNH CHUNG
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
  1.  
Sinh viên đăng nhập sử dụng Email sinh viên, Website dạy học trực tuyến (theo hướng dẫn TẠI ĐÂY) Từ 20h00, ngày 25/09/2021
  1.  
Các đơn vị đào tạo gặp gỡ Tân sinh viên khóa QH-2021-X
(xem lịch cụ thể ở mục II - cập nhật ngày 25/9)
Ngày 26/09/2021
  1.  
Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh để xếp lớp (xem thông báo TẠI ĐÂY); đăng ký học tiếng Trung cho các chương trình đào tạo (xem thông báo TẠI ĐÂY) Trước 17h, 28/09/2021
  1.  
Đăng ký xét tuyển chất lượng cao ngành Tâm lý học (xem thông báo TẠI ĐÂY) Trước 17h, 28/09/2021
  1.  
Thi trực tuyến sát hạch Tiếng Anh để xếp lớp 18h30, 30/09/2021
  1.  
Thông báo kết quả xét tuyển chất lượng cao ngành Tâm lý học Ngày 30/09/2021
  1.  
Tuần lễ Hội nhập cho sinh viên khóa QH-2021-X
(Xem lịch cụ thể ở mục III - cập nhật ngày 25/9)
Từ 28/9 đến 01/10/2021
  1.  
Sinh viên khóa QH-2021-X xem thời khóa biểu trên Portal sinh viên: (https://daotao.vnu.edu.vn/) Từ 20h00, 01/10/2021
  1.  
Học chuyên môn dành cho sinh viên khóa QH-2021-X:
- 10 tuần đầu
- 15 tuần
Từ ngày 4/10/2021
04/10 - 11/12/2021
04/10/2021 - 15/01/2022
  1.  
Thi hết học phần học kỳ I:
- Các học phần thi đợt 1
- Các học phần thi đợt 2
 
01/12 - 31/12/2021
17/01 - 28/01/2022
(*) Có thông báo riêng.
II. Lịch gặp gỡ tân sinh viên của các đơn vị đào tạo
- Thời gian: Chủ Nhật, ngày 26/9/2021
- Hình thức: Trực tuyến qua UPM  (https://ussh.vtvlive.vn), hướng dẫn truy cập và sử dụng xem TẠI ĐÂY
+ Tài khoản: Mã sinh viên@sv.ussh.edu.vn
+ Mật khẩu: Xhnv@2021 (X viết hoa)
STT Ngành Lớp trên UPM
Nhóm 1: 08h30-11h30, chủ nhật, ngày 26/9/2021
1 Báo chí (CTĐT chuẩn) SH-QH-2021-Báo chí
2 Báo chí* (CTĐT CLC) SH-QH-2021-Báo chí TT23
3 Chính trị học SH-QH-2021-Chính trị học
4 Công tác xã hội SH-QH-2021-Công tác xã hội
5 Đông Nam Á học SH-QH-2021-Đông Nam Á học
6 Đông phương học SH-QH-2021-Đông phương học
7 Hàn Quốc học SH-QH-2021-Hàn Quốc học
8 Nhật Bản học SH-QH-2021-Nhật Bản học
9 Hán Nôm SH-QH-2021-Hán Nôm
10 Khoa học quản lý SH-QH-2021-Khoa học quản lý
11 Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) SH-QH-2021-Khoa học quản lý TT23
12 Lịch sử SH-QH-2021-Lịch sử
13 Lưu trữ học SH-QH-2021-Lưu trữ học
14 Ngôn ngữ học SH-QH-2021-Ngôn ngữ học
15 Nhân học SH-QH-2021-Nhân học
16 Quan hệ công chúng SH-QH-2021-Quan hệ công chúng
Nhóm 2: 14h00 - 17h00, chủ nhật, ngày 26/9/2021
17 Quản lý thông tin SH-QH-2021-Quản lý thông tin
18 Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) SH-QH-2021-Quản lý thông tin TT23
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành SH-QH-2021-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20 Quản trị khách sạn SH-QH-2021-Quản trị khách sạn
21 Quản trị văn phòng SH-QH-2021-Quản trị văn phòng
22 Quốc tế học SH-QH-2021-Quốc tế học
23 Quốc tế học* (CTĐT CLC) SH-QH-2021-Quốc tế học TT23
24 Tâm lý học SH-QH-2021-Tâm lý học
25 Thông tin - Thư viện SH-QH-2021-Thông tin - Thư viện
26 Tôn giáo học SH-QH-2021-Tôn giáo học
27 Triết học SH-QH-2021-Triết học
28 Văn hóa học SH-QH-2021-Văn hóa học
29 Văn học SH-QH-2021-Văn học
30 Việt Nam học SH-QH-2021-Việt Nam học
31 Xã hội học SH-QH-2021-Xã hội học
 III. “Tuần lễ hội nhập” dành cho sinh viên khóa QH-2021-X
Thời gian: Các ngày 28/9-1/10/2021 (thứ 3, thứ 4,thứ 5 và thứ 6)
Địa điểm: Nền tảng trực tuyến UPM - Zoom
NGÀY THỨ NHẤT: 28/9/2021
Các ngành: Báo chí (87), Báo chí CLC (44), Quan hệ công chúng (83). Tổng: 214
Thời gian Nội dung Phụ trách
Sáng 7h30-8h00
 
8h00 – 12h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
Các ngành: Tâm lí học (99), Hán Nôm (41), Công tác xã hội (66), Tôn giáo học (64). Tổng 270
Thời gian Nội dung Phụ trách
Chiều 12h30-13h00
 
13h00 – 17h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
 
NGÀY THỨ HAI: 29/9/2021
Các ngành: Quản lý thông tin CLC (55), Nhân học (56), Quản trị khách sạn (80), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (87). Tổng: 278
Thời gian Nội dung Phụ trách
Sáng 7h30-8h00
 
8h00 – 12h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
 Các ngành: Khoa học quản lý (76), Văn hoá học (60), Lưu trữ học (60), Quản lý thông tin (70). Tổng: 266
Thời gian Nội dung Phụ trách
Chiều 12h30-13h00
 
13h00 – 17h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
 
NGÀY THỨ BA: 30/9/2021
Các ngành: Thông tin – Thư viện (67), Quốc tế hoc CLC (52), Ngôn ngữ học (71), Việt Nam học (75). Tổng: 265
Thời gian Nội dung Phụ trách
Sáng 7h30-8h00
 
8h00 – 12h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
Các ngành: Lịch sử (70), Đông Phương học (72), Đông Nam Á (48), Xã hội học (73). Tổng: 263
Thời gian Nội dung Phụ trách
Chiều 12h30-13h00
 
13h00 – 17h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
 
NGÀY THỨ TƯ: 01/10/2021
Các ngành: Văn học (74), Triết học (60), Quản trị văn phòng (93), Chính trị (53). Tổng: 280
Thời gian Nội dung Phụ trách
Sáng 7h30-8h00
 
8h00 – 12h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  
 Các ngành: Khoa học quản lý CLC (50), Hàn Quốc học (70), Nhật Bản học (56), Quốc tế học (91). Tổng: 267
Thời gian Nội dung Phụ trách
Chiều 12h30-13h00
 
13h00 – 17h00
Ổn định sinh viên vào lớp học
Video + live văn nghệ
CT-CT HSSV
Đoàn TN, Hội SV
1) Đại diện BGH phát biểu BGH
2) Giới thiệu về Trường ĐH KHXH&NV CT-CT HSSV
3) Phổ biến quy chế công tác sinh viên và Giáo dục chính trị đầu khóa CT-CT HSSV
Nghỉ giải lao  
4) Giới thiệu tổ chức Đoàn TN, Hội SV Đoàn TN, Hội SV
5) Phổ biến Quy chế đào tạo Phòng Đào tạo
6) Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN CT-CT HSSV
7) Chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”  

 IV. Các kênh thông tin cần thiết
Website của Trường: https://ussh.vnu.edu.vn Thông tin các hoạt động, sự kiện của Nhà trường
Website Tuyển sinh: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ Thông tin các hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, hoạt động đầu khóa của sinh viên khóa QH-2021-X
Email của Phòng Đào tạo: phongdaotao@sv.ussh.edu.vn Thông báo toàn bộ các hoạt động đào tạo của Nhà trường
Email của sinh viên (hướng dẫn sử dụng ở mục I)
(Sinh viên khóa QH-2021-X sử dụng từ 17h00, ngày 25/09/2021)
- Email sinh viên USSH: Mã sinh viên@sv.ussh.edu.vn (SV xem toàn bộ các thông báo hoạt động đào tạo của Nhà trường)
- Email sinh viên VNU: Mã sinh viên@vnu.edu.vn
 
Portal sinh viên: https://daotao.vnu.edu.vn/
(Sinh viên khóa QH-2021-X truy cập từ 17h00, ngày 25/09/2021)
- Đăng ký học phần, xem thời khóa biểu, lịch thi, kết quả học tập.
- Portal sinh viên: Mã sinh viên
Website dạy học trực tuyến: https://lms.vnu.edu.vn - Tài khoản: Mã sinh viên
- Mật khẩu: Truy cập Portal sinh viên: https://daotao.vnu.edu.vn/ >  Tài khoản truy cập Email > Mật khẩu khởi tạo
Website dạy học trực tuyến: https://ussh.vtvlive.vn - Tài khoản: Mã sinh viên@sv.ussh.edu.vn
- Mật khẩu: Xhnv@2021 (X viết hoa)
Email của Phòng Chính trị và CTHSSV:
ctsv@sv.ussh.edu.vn
Triển khai các việc của Phòng  tới sinh viên toàn trường
Email của Dịch vụ Hỗ trợ và Tư vấn sinh viên:
casa.ussh@gmail.com
Triển khai tư vấn hướng nghiệp việc làm, kết nối doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ tâm lý, tài chính…
 
Liên hệ
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Điện thoại: 024.38583800, phòng 102 nhà E
  Liên hệ
Phòng Đào tạo
Điện thoại: 024.38585237, phòng 604 nhà E
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?