Thông tin tuyển sinh

Lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên QH-2019-X sau khi nhập học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo lịch trình công việc đầu khóa học của sinh viên khóa QH-2019-X sau khi nhập học, cụ thể như sau:

1. “Tuần lễ hội nhập cho sinh viên
- Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 30/8/2019 (Sáng từ 7h00 đến 11h00; Chiều từ 13h30 đến 17h00).
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E.
Đợt Ngày Ngành học
1 26/8/2019 Báo chí(*), Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học
2 27/8/2019 Công tác xã hội, Đông phương học, Đông Nam Á học, Xã hội học, Lịch sử, Nhật Bản học
3 28/8/2019 Hán Nôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Văn học, Chính trị học
4 29/8/2019 Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Quản lý thông tin(*), Việt Nam học
5 30/8/2019 Khoa học quản lý(*), Tôn giáo học, Triết học, Thông tin – Thư viện
(*): Gồm cả sinh viên CTĐT chuẩn và CTĐT CLC TT23

2. Khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên
- Thời gian: Từ ngày 26 đến ngày 30/8/2019 (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00).
- Địa điểm: Phòng Khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Phân bổ thời gian khám sức khỏe cho từng đơn vị như sau:
Đợt Ngày Ngành học
1 26/8/2019 Hán Nôm, Nhân học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Lịch sử
2 27/8/2019 Khoa học quản lý(*), Thông tin - Thư viện, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Quản trị văn phòng, Quản lý thông tin(*), Việt Nam học
3 28/8/2019 Báo chí(*), Quan hệ công chúng, Quốc tế học, Tâm lí học, Triết học
4 29/8/2019 Quản trị khách sạn, Tôn giáo học, Văn học, Chính trị học
5 30/8/2019 Công tác xã hội, Đông phương học, Đông Nam Á học, Xã hội học, Nhật Bản học
(*): Gồm cả sinh viên CTĐT chuẩn và CTĐT CLC TT23

3. Thi sát hạch đầu vào tiếng Anh: Sáng thứ 7, ngày 24/8/2019 (xem thông báo cụ thể TẠI ĐÂY)

4. Sinh viên tập trung theo lớp khóa học
- Nội dung: Tìm hiểu về tổ chức của khoa, cử ban cán sự lớp, chi đoàn/chi hội lâm thời, tìm hiểu về chương trình đào tạo của ngành, tư vấn chương trình đào tạo chất lượng cao, nhận thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020.
- Thời gian: Theo thông báo của khoa khi sinh viên đến làm thủ tục nhập học.
- Địa điểm cụ thể từng ngành học như sau:
TT Ngành học/CTĐT Giảng đường TT Ngành học/CTĐT Giảng đường
1 Báo chí G104 15 Quản lý thông tin G305
2 Báo chí CLC TT23 E201 16 Quản lý thông tin CLC TT23 G306
3 Quan hệ công chúng G103 17 Việt Nam học AB101
4 Đông phương học G203 18 Lịch sử AB102
5 Đông Nam Á học G105 19 Lưu trữ học AB201
6 Nhật Bản học G102 20 Quản trị văn phòng AB202
7 Chính trị học G202 21 Ngôn ngữ học AB301
8 Khoa học quản lý G304 22 Nhân học AB302
9 Khoa học quản lý CLC TT23 E203 23 Triết học G302
10 Quốc tế học G303 24 Tôn giáo học G407
11 Quản trị dịch vụ DL&LH G205 25 Văn học G406
12 Quản trị khách sạn G206 26 Hán Nôm G404
13 Tâm lý học G204 27 Xã hội học AB401
14 Thông tin - Thư viện G408 28 Công tác xã hội AB402
 
5. Thời gian bắt đầu học chuyên môn: Từ ngày 03/9/2019, sinh viên bắt đầu học chuyên môn theo thời khóa biểu đã sắp xếp trong học kỳ I, năm học 2019 - 2020.
 
Liên hệ
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Điện thoại: 024.38583800, phòng 102 nhà E
  Liên hệ
Phòng Đào tạo
Điện thoại: 024.38585237, phòng 604 nhà E
 
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?