Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch tổ chức các hoạt động đầu khóa học cho tân sinh viên khóa QH-2022-X (K67)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động đầu khóa học dành cho tân sinh viên khóa QH-2022-X (K67).

I. Tuần sinh hoạt chính trị, hội nhập cho sinh viên Khóa QH-2022-X
1. Thời gian: Các ngày từ 28/9/2022 đến ngày 01/10/2022
                     (Sáng từ 07h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Phân đợt tổ chức sinh hoạt
Đợt Ngày Ngành học Ghi chú
1 28/09/2022 Báo chí (63), Báo chí CLC (64), Quan hệ công chúng (85), Chính trị học (66), Khoa học quản lý (58), Khoa học quản lý CLC (55), Ngôn ngữ học (60), Nhân học (48).  
2 29/09/2022 Đông Nam Á học (44), Đông phương học (62), Hàn Quốc học (66), Nhật Bản học (54), Lưu trữ học (62), Quản trị văn phòng (71), Văn học (81), Hán Nôm (33).  
3 30/09/2022 Triết học (54), Quản lý thông tin (52), Quản lý thông tin CLC (58), Thông tin – Thư viện (53), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (78), Quản trị khách sạn (71),Quốc tế học (60), Quốc tế học CLC (60).  
4 01/10/2022 Tâm lý học (102), Tôn giáo học (55), Việt Nam học (70), Lịch sử (88), Văn hóa học (55), Công tác xã hội (62), Xã hội học (71)  
 4. Các tài liệu cung cấp cho sinh viên:
- Sinh viên truy cập và nghiên cứu tài liệu TẠI ĐÂY hoặc quét mã QR:
 
5. Nội dung sinh hoạt
- Giới thiệu về Nhà Trường, về Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Giới thiệu tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.
- Giới thiệu Quy chế công tác sinh viên, các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; chương trình học bổng.
- Hướng dẫn đăng ký thông tin sinh viên trên cổng thông tin của ĐHQGHN.
- Hướng dẫn sử dụng tài khoản thư viện số.
- Phổ biến quy chế đào tạo, Phổ biến các chính sách về Nghiên cứu khoa học.
- Giao lưu với các diễn giả: Truyền cảm hứng trong học tập và cuộc sống, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn an toàn tài chính, tư vấn hỗ trợ sức khoẻ tinh thần...
II. Tham quan Phòng truyền thống
- Thời gian:    Các ngày từ ngày 28/9/2022 đến ngày 01/10/2022
                     (Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h30).
- Địa điểm: Phòng Truyền thống tầng 2 Nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Phân bổ thời gian tham quan cho từng đơn vị như sau:
Đợt Ngày Ngành học Ghi chú
1 28/9/2022 Đông Nam Á học (44), Đông phương học (62), Hàn Quốc học (66), Nhật Bản học (54), Lưu trữ học (62), Quản trị văn phòng (71), Văn học (81), Hán Nôm (33).  
2 29/9/2022 Báo chí (63), Báo chí CLC (64), Quan hệ công chúng (85), Chính trị học (66), Khoa học quản lý (58), Khoa học quản lý CLC (55), Ngôn ngữ học (60), Nhân học (48).  
3 30/9/2022 Tâm lý học (102), Tôn giáo học (55), Việt Nam học (70), Lịch sử (88), Văn hóa học (55), Công tác xã hội (62), Xã hội học (71)  
4 01/10/2022 Triết học (54), Quản lý thông tin (52), Quản lý thông tin CLC (58), Thông tin – Thư viện (53), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (78), Quản trị khách sạn (71),Quốc tế học (60), Quốc tế học CLC (60).  
III. Khám sức khỏe cho sinh viên
- Thời gian: Các ngày 02/10/2022 và 15,16/10/2022
                  (Sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h30).
- Địa điểm: Phòng Khám đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Phân bổ thời gian khám sức khỏe cho từng đơn vị như sau:
Đợt Ngày Ngành học Ghi chú
1 02/10/2022 Báo chí (63), Báo chí CLC (64), Quan hệ công chúng (85), Chính trị học (66), Khoa học quản lý (58), Khoa học quản lý CLC (55), Ngôn ngữ học (60), Nhân học (48), Đông Nam Á học (44), Đông phương học (62), Hàn Quốc học (66), Nhật Bản học (54).  
2 15/10/2022 Lưu trữ học (62), Quản trị văn phòng (71), Lịch sử (88), Văn hóa học (55). Tâm lý học (102), Tôn giáo học (55), Việt Nam học (70), Văn học (81), Hán Nôm (33), Công tác xã hội (62), Xã hội học (71).  
3 16/10/2022 Triết học (54), Quản lý thông tin (52), Quản lý thông tin CLC (58), Thông tin – Thư viện (53), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (78), Quản trị khách sạn (71),Quốc tế học (60), Quốc tế học CLC (60).  
** Lưu ý: Đối với Lịch tham quan Phòng truyền thống và Lịch khám sức khỏe, những sinh viên bị trùng lịch học có thể chủ động điều chỉnh, tham gia tham quan và khám sức khoẻ cùng các lớp ngành học khác trong lịch trên.
IV. Lịch đón tiếp Tân sinh viên khóa QH-2022-X tham gia buổi sinh hoạt đầu khóa của các đơn vị đào tạo
TT Lớp Đơn vị đào tạo Địa điểm (Nhà G)
Buổi sáng: Từ 8h00 - 11h00, ngày 02/10/2022
1 Báo chí Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông G102
2 Báo chí * (CTĐT CLC) Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông G103
3 Báo chí (bằng kép) Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông G105
4 Quan hệ công chúng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông G104
5 Chính trị học Khoa Khoa học chính trị G202
6 Đông Nam Á học Khoa Đông phương học G203
7 Đông phương học Khoa Đông phương học G204
8 Nhật Bản học Khoa Đông phương học G205
9 Hàn Quốc học Khoa Đông phương học G206
10 Khoa học quản lý Khoa Khoa học quản lý G302
11 Khoa học quản lý *
(CTĐT CLC)
Khoa Khoa học quản lý G303
12 Nhân học Khoa Nhân học G305
13 Ngôn ngữ học Khoa Ngôn ngữ học G306
14 Quốc tế học Khoa Quốc tế học G407
15 Quốc tế học* (CTĐT CLC) Khoa Quốc tế học G408
16 Tâm lý học Khoa Tâm lý học G304
17 Văn học Khoa Văn học G501
18 Hán Nôm Khoa Văn học G502
19 Việt Nam học Khoa Việt Nam học và tiếng Việt G106
Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00, ngày 02/10/2022
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoa Du lịch học G203
2 Quản trị khách sạn Khoa Du lịch học G202
3 Quản lý thông tin *
(CTĐT CLC)
Khoa Thông tin – Thư viện G105
4 Thông tin - Thư viện Khoa Thông tin – Thư viện G106
5 Quản lý thông tin Khoa Thông tin – Thư viện G104
6 Công tác xã hội Khoa Xã hội học G205
7 Xã hội học Khoa Xã hội học G204
8 Quản trị văn phòng Khoa Lưu trữ học và QTVP G304
9 Lưu trữ học Khoa Lưu trữ học và QTVP G305
10 Triết học Khoa Triết học G102
11 Tôn giáo học Bộ môn Tôn giáo học G103
12 Lịch sử Khoa Lịch sử G303
13 Văn hóa học Khoa Lịch sử G302
V. Các kênh thông tin cần thiết
Website của Trường: https://ussh.vnu.edu.vn Thông tin các hoạt động, sự kiện của Nhà trường
Website Tuyển sinh:
https://tuyensinh.ussh.edu.vn/
Thông tin các hoạt động tuyển sinh, hướng nghiệp, hoạt động đầu khóa của sinh viên
Email của Phòng Đào tạo:
phongdaotao@sv.ussh.edu.vn
Thông báo toàn bộ các hoạt động đào tạo của Nhà trường
Email của sinh viên (xem hướng dẫn sử dụng TẠI ĐÂY) - Email sinh viên USSH: Mã sinh viên@sv.ussh.edu.vn (SV xem toàn bộ các thông báo hoạt động đào tạo của Nhà trường)
- Email sinh viên VNU: Mã sinh viên@vnu.edu.vn
Portal sinh viên: https://daotao.vnu.edu.vn/ - Đăng ký học phần, xem thời khóa biểu, lịch thi, kết quả học tập
- Portal sinh viên: Mã sinh viên
Website dạy học trực tuyến: https://lms.vnu.edu.vn - Tài khoản: Mã sinh viên
- Mật khẩu: Truy cập Portal sinh viên: https://daotao.vnu.edu.vn/ >  Tài khoản truy cập Email > Mật khẩu khởi tạo
Email của Phòng Chính trị và CTHSSV:
ctsv@sv.ussh.edu.vn
ĐT: 024.38583800
Triển khai các việc của Phòng tới sinh viên toàn trường
Email của Dịch vụ Hỗ trợ và Tư vấn sinh viên:
casa.ussh@gmail.com
ĐT: 024.35576371
Triển khai tư vấn hướng nghiệp việc làm, kết nối doanh nghiệp, tư vấn hỗ trợ tâm lý, tài chính…
Sổ tay sinh viên: Tải về TẠI ĐÂY Thông tin chỉ dẫn cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập tại Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN
Trân trọng thông báo.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?