Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2020.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?