Thông tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHX) thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021.

Lưu ý: Thí sinh xem trên điện thoại, máy tính bảng vui lòng xoay ngang màn hình để có thể đọc toàn bộ nội dung.

 

- Phụ lục 1: Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy đại học XEM TẠI ĐÂY
- Phụ lục 2: Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy đại học XEM TẠI ĐÂY
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?