Thông tin tuyển sinh

Công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 như sau: 

1. Tra cứu điểm Thạc sĩ: TẠI ĐÂY
2. Tra cứu điểm Tiến sĩ: TẠI ĐÂY
3Trình độ thạc sĩ
  1.  
Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển (*)
1 Báo chí học định hướng nghiên cứu 60.0
2 Báo chí học định hướng ứng dụng 60.0
3 Quản trị báo chí truyền thông định hướng ứng dụng 60.0
4 Chính trị học định hướng nghiên cứu 60.0
5 Chính trị học định hướng ứng dụng 60.0
6 Công tác xã hội định hướng nghiên cứu 60.0
7 Công tác xã hội định hướng ứng dụng 60.0
8 Du lịch định hướng nghiên cứu 60.0
9 Lịch sử định hướng nghiên cứu 60.0
10 Khoa học quản lý định hướng nghiên cứu 60.0
11 Ngôn ngữ học định hướng nghiên cứu 60.0
12 Nhật Bản học định hướng nghiên cứu 60.0
13 Quan hệ quốc tế định hướng nghiên cứu 60.0
14 Quản trị văn phòng định hướng ứng dụng 60.0
15 Quản lí KH&CN định hướng nghiên cứu 60.0
16 Quản lí KH&CN định hướng ứng dụng 60.0
17 Quản lí văn hóa định hướng nghiên cứu 60.0
18 Tâm lý học định hướng nghiên cứu 60.0
19 Tâm lý học lâm sàng định hướng ứng dụng 60.0
20 Tôn giáo học định hướng nghiên cứu 60.0
21 Tôn giáo học định hướng ứng dụng 60.0
22 Lí luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình định hướng nghiên cứu 60.0
23 Văn học định hướng nghiên cứu 60.0
24 Việt Nam học định hướng nghiên cứu 60.0
25 Triết học định hướng nghiên cứu 60.0
26 Xã hội học định hướng nghiên cứu 60.0


Ghi chú: (*) thang điểm 100, điểm mỗi phần/nội dung xét tuyển phải đạt tối thiểu 50%.
4. Trình độ tiến sĩ
TT Chương trình đào tạo Điểm trúng tuyển (* )
1 Báo chí học 60.0
2 Chính trị học 60.0
3 Công tác xã hội 60.0
4 Đông Nam Á học 60.0
5 Du lịch 60.0
6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 60.0
7 Lịch sử Việt Nam 60.0
8 Ngôn ngữ học 60.0
9 Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu 60.0
10 Ngôn ngữ Việt Nam 60.0
11 Nhân học 60.0
12 Quan hệ quốc tế 60.0
13 Quản lí văn hoá 60.0
14 Quản lí Khoa học và công nghệ 60.0
15 Tâm lý học 60.0
16 Tôn giáo học 60.0
17 Triết học 60.0
Ghi chú: (*) thang điểm 100, điểm đề cương nghiên cứu đạt từ 25 điểm trở lên
Chi tiết quyết định Phê duyệt điểm trúng tuyểnTẠI ĐÂY
5. Mọi thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ lại với Ban Thư kí tuyển sinh:
- zalo hotline tuyển sinh 039.26.28.299 hoặc số điện thoại 0945.364914.
Xin trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?