Chuyên ngành đào tạo

Giới thiệu chung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) hiện đang tổ chức đào tạo sau đại học với 34 chuyên ngành thạc sĩ định hướng nghiên cứu, 8 chuyên ngành thạc sĩ định hướng ứng dụng và 31 chuyên ngành tiến sĩ.
  • 1
    Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?