Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) đợt 3 năm học 2017 – 2018

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy khoá 2017 các chương trình đào tạo thứ 2, đợt 3 năm học 2017 – 2018 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

TT Ngành học Chỉ tiêu Ghi chú
1 Báo chí

25

 
2 Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học)

30

 
3 Khoa học quản lí

30

 
4 Lịch sử

5

 
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25

 
6 Quốc tế học

25

 
7 Tâm lí học

25

 
8 Văn học

5

 
 

170

 

2. Đối tượng tuyển sinh

– Với các ngành Báo chí, Đông phương học (chuyên ngành Nhật Bản học), Khoa học quản lí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quốc tế học và Tâm lí học: Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV và sinh viên các CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lưu ý : Sinh viên các CTĐT chất lượng cao của Trường ĐH KHXH&NV không được đăng ký xét tuyển các CTĐT thứ 2 của Trường ĐH KHXH&NV.

3. Điều kiện đăng kí xét tuyển

– Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất.

– Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học chương trình đào tạo thứ 2 đạt từ 2,00 trở lên.

– Sinh viên có đơn xin học ngành thứ 2 và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV.

4. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ I, năm học 2017 – 2018 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

5. Lịch trình tuyển sinh

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển 10/5 – 25/5/2018  
2 Công bố kết quả trúng tuyển 30/5/2018  
3 Nhập học (dự kiến) 11-15/6/2018  
4 Thời gian học kỳ hè 2018 25/6 – 15/8/2018  

6. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

– Phiếu đăng kí dự tuyển ngành 2: TẢI VỀ TẠI ĐÂY

– Bảng điểm đại học ngành thứ nhất (gồm tất cả các học phần, ghi rõ điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khoá học, có đóng dấu xác nhận của đơn vị đào tạo ngành thứ nhất).

– 2 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây (cho ảnh vào phong bì riêng, ghi rõ họ tên và mã sinh viên).

– Thông tin sinh viên CTĐT thứ 2 (nộp khi ĐKXT hoặc khi nhập học): Tải về TẠI ĐÂY

7. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, phòng 604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

8. Chương trình đào tạo: 

– Sinh viên xem chi tiết khung chương trình đào tạo thứ 2 của các ngành: TẠI ĐÂY

– Thống kê số tín chỉ cần tích lũy ở CTĐT thứ 2: XEM TẠI ĐÂY

9. Học phí:

Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.

Mức học phí năm học 2017 – 2018: 280.000đ/tín chỉ.

10. Tổ chức đào tạo

Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.  Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Trường ĐHKHXH&NV và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.

11. Điều kiện tốt nghiệp

Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:

– Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;

– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;

– Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;

– Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;

– Đã nộp đủ học phí của khoá học.

12. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành thứ nhất).

13. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: Thầy Nguyễn Văn Hồng – Phòng Đào tạo (604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV). Email: hongnv15@gmail.com, Điện thoại liên hệ: 04.3858.5237, 0946.631.686.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?