Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh ngành đào tạo thứ 2, đại học chính quy khóa 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy khoá 2015 các ngành đào tạo thứ 2.

  1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

– Ngành Báo chí: 35 chỉ tiêu

– Ngành Khoa học quản lí (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực): 20 chỉ tiêu

– Ngành Lịch sử: 10 chỉ tiêu

– Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành: 40 chỉ tiêu

– Ngành Quốc tế học (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế): 35 chỉ tiêu

– Ngành Văn học: 10 chỉ tiêu    

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Sinh viên chính quy của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

– Sinh viên chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

– Sinh viên chính quy của Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội: Ngành Sư phạm Ngữ văn được đăng kí thi vào ngành Văn học, ngành Sư phạm Lịch sử được đăng kí thi vào ngành Lịch sử.

  1. Điều kiện đăng kí xét tuyển

– Đã học ít nhất hai học kỳ của ngành đào tạo thứ nhất.

– Điểm trung bình chung tất cả các học phần đã học tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học ngành đào tạo thứ 2 đạt từ 2,00 trở lên.

– Sinh viên có đơn đăng ký học ngành đào tạo thứ 2 và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo

  1. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển theo điểm trung bình chung tất cả các học phần đã học tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí xét tuyển và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

  1. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

– Phiếu đăng kí dự tuyển tải về tại đây

– Bảng điểm đại học ngành thứ nhất (có ghi rõ điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khoá học)

– 3 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, mã số sinh viên, lớp, khoa của ngành thứ nhất.

  1. Lệ phí tuyển sinh: 100.000đ/sinh viên
  2. Lịch trình tuyển sinh

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1.

Tư vấn tuyển sinh, giải đáp thắc mắc20/07 – 30/07/2015

(1)

2.

Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển03/08 – 28/08/2015

(2)

3.

Công bố kết quả trúng tuyển30/08/2015

4.

Nhập học03/09/2015

5.

Bắt đầu học chuyên môn của             học kì 1 năm học 2015 – 201607/09/2015

(1) Thường trực tuyển sinh: Nguyễn Văn Hồng (phòng 604, nhà E hoặc thư điện tử: hongnv15@gmail.com ). Số điện thoại: 043 8585237

(2) Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (phòng 604, nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

  1. Học phí: 250.000đ/tín chỉ (Hai trăm lăm mươi nghìn đồng/tín chỉ)
  2. Tổ chức đào tạo

– Kết hợp 2 loại thời khoá biểu sau trong tổ chức đào tạo

+ Thời khoá biểu chung của Trường Đại học KHXH&NV

+ Thời khoá biểu riêng cho lớp học theo ngành đào tạo thứ 2

– Trên cơ sở số lượng sinh viên nhập học, Nhà trường sẽ quy định cụ thể những học phần nào mở lớp theo thời khoá biểu riêng.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?