Thông tin tuyển sinh

Tăng lệ phí tuyển sinh đại học

Ngày 08/3/2013, Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, mức lệ phí tuyển sinh vào đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được quy định như sau:

+ Lệ phí đăng kí dự thi: 60.000đ/hồ sơ

(Với các trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức, mức lệ phí sơ tuyển như sau: Sơ tuyển đối với ngành năng khiếu: 120.000đ/hồ sơ; Sơ tuyển đối với các ngành khác: 50.000đ/hồ sơ)

+ Lệ phí dự thi:

  • Đối với thí sinh dự thi văn hoá: 45.000đ/hồ sơ (cho tất cả các môn)
  • Đối với thí sinh dự thi năng khiếu: 300.000đ/hồ sơ (cho tất cả các môn)

Ngoài tuyển sinh đại học, Thông tư liên tịch cũng quy định mức lệ phí tuyển sinh sau đại học, lệ phí tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và việc phân bổ số tiền phí đăng kí dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Như vậy, các thí sinh dự thi văn hoá trong đó có các thí sinh dự thi vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay sẽ phải nộp lệ phí là 105.000đ/hồ sơ.

Xem toàn văn Thông tư liên tịch tại đây.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?