Tuyển sinh ngắn hạn

Ôn tập thi sau đại học đợt 2 năm 2013

Để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2013 của Trường ĐHKHXH&NV (thi vào các ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2013), Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tổ chức các lớp hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị thi tuyển.

1. Các môn hướng dẫn ôn tập

– Các môn cơ bản: Triết học Mác-Lênin, Triết học Mác-Lênin cho chuyên triết, Công tác văn thư, Ngôn ngữ học đại cương, Đại cương văn hoá Việt Nam, Lịch sử quan hệ quốc tế, Lí luận văn học, Phương pháp luận sử học, Lí thuyết hệ thống, Lịch sử tư tưởng quản lí, Chính trị học đại cương, Nhập môn công tác xã hội, Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông đại chúng, Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

– Các môn cơ sở: Văn học VN, Cơ sở Việt ngữ học, Lịch sử Việt Nam, Nhân học đại cương, Khảo cổ học VN, Lịch sử triết học, Tôn giáo học đại cương, CNXHKH đại cương, Lí luận báo chí truyền thông, Cơ sở du lịch học, Văn hoá – văn minh phương Đông, Lịch sử học thuyết chính trị, Lịch sử xã hội học, Thông tin học, Lí luận và phương pháp công tác lưu trữ, Khoa học luận, Tâm lí học đại cương, Khoa học quản lí đại cương, Hành vi con người và môi trường xã hội, Quan hệ đối ngoại Việt Nam từ năm 1945 đến nay, Nhập môn nghệ thuật học.

– Các môn ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.

2. Thời gian hướng dẫn ôn tập

2.1. Các môn cơ bản và cơ sở sẽ có lịch thông báo cụ thể

2.2. Các môn ngoại ngữ:

Có các lớp sau:

  • học 20 buổi
  • học 30 buổi

Thời gian học: bắt đầu từ 08/07 đến 31/08/2013

3. Thời gian và địa điểm đăng kí

  • Thời gian đăng kí: Từ 20/06 đến hết 05/07/2013
  • Địa điểm đăng kí: Phòng Đào tạo SĐH, phòng 609 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Ghi chú: Lớp hướng dẫn giải đáp thắc mắc được tổ chức theo yêu cầu tự nguyện của học viên, không phải là lớp học bắt buộc cho tất cả các thí sinh.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?