Thông tin tuyển sinh

Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 đối với các thí sinh xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017.

1. Điều kiện ĐKXT:

– Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

TTNgành họcMã ngànhMã tổ hợp xét tuyểnChỉ tiêu (*)Mức điểm (**)
1.Báo chí52320101A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

10020.0
2.Chính trị học52310201A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

8017.0
3.Công tác xã hội52760101A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

6017.0
4.Đông phương học52220213A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

13020.0
5.Hán Nôm52220104A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

3017.0
6.Khoa học quản lý52340401A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

10017.0
7.Khoa học thư viện52320202A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

3017.0
8.Lịch sử52220310A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

9017.0
9.Lưu trữ học52320303A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

5017.0
10.Ngôn ngữ học52220320A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

7017.0
11.Nhân học52310302A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

6017.0
12.Quan hệ công chúng52360708A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

5020.0
13.Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành52340103A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

8020.0
14.Quản trị khách sạn52340107A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

7020.0
15.Quản trị văn phòng52340406A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

5017.0
16.Quốc tế học52220212A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

9017.0
17.Tâm lý học52310401A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

10020.0
18.Thông tin học52320201A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

3017.0
19.Tôn giáo học52220309A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

5017.0
20.Triết học52220301A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

7017.0
21.Văn học52220330A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

9017.0
22.Việt Nam học52220113A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

6017.0
23.Xã hội học52310301A00; C00;

D01, D02, D03, D04, D05, D06;

D78, D79, D80, D81, D82, D83

7017.0

(*) Chỉ tiêu chung cho tất cả các đối tượng xét tuyển đại học chính quy năm 2017.

(**) Mức điểm chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

3. Điều kiện với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành ĐKXT trở lên.

Lưu ý:

+ Các thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần bằng 1 trong 2 cách: Điều chỉnh trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) từ 15/7 đến 21/7 hoặc nộp Phiếu đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại điểm tiếp nhận đăng ký ở địa phương (trường THPT, Sở GD-ĐT) từ 15/7 đến 23/7.

+ Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2017 để ĐKXT vào Trường ĐH KHXH&NV không phải nộp bổ sung bất kỳ giấy tờ gì khác về Trường trong thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?