Thông tin tuyển sinh

Ngưỡng đạt điểm xét tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2015

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2015 như sau:

TTNgành họcMã ngànhChỉ tiêuĐiểm
1Báo chí5232010110096.0
2Chính trị học523102018084.0
3Công tác xã hội527601016086.0
4Đông phương học5222021313099.0
5Hán Nôm522201043083.5
6Khoa học quản lý5234040110091.0
7Lịch sử522203109080.0
8Lưu trữ học523203035084.0
9Ngôn ngữ học522203207085.5
10Nhân học523103026083.0
11Quan hệ công chúng523607085097.0
12Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành523401038094.5
13Quản trị khách sạn523401077094.0
14Quản trị văn phòng523404065091.5
15Quốc tế học522202129093.5
16Tâm lý học5231040110093.0
17Thông tin học523202015084.0
18Triết học522203017078.0
19Văn học522203309085.5
20Việt Nam học522201136084.5
21Xã hội học523103017085.0

Lưu ý:

– Chỉ tiêu trên bao gồm cả đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng học sinh trung học phổ thông chuyên, dự bị đại học

– Ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào tính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

– Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển được xác định theo nguyện vọng 1.

– Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào và việc gửi giấy báo kết quả xét tuyển cho thí sinh sẽ công bố sau ngày 05/07/2015.

– Với ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào nêu trên, căn cứ số lượng thí sinh nhập học (thời gian nhập học là ngày 20/08/2015), Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét về việc xét tuyển bổ sung cho các ngành còn chỉ tiêu và công bố chậm nhất là ngày 25/08/2015. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu có) từ ngày 26/08/2015 đến ngày 05/09/2015.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?