Tuyển sinh ngắn hạn

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học Quản lí KH&CN và KHQL

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lí trong năm 2014.

1. Đối tượng bồi dưỡng

– Đối với chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ: Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lí khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lí, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

– Đối với chuyên ngành Khoa học quản lí: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần gồm: Quản lí công, Chính sách công, Chính sách Khoa học và Công nghệ, Hành chính công; Quản lí nhân lực; Quản trị kinh doanh; Chính trị học; Quản lí kinh tế, Khoa học môi trường; Điều khiển học kinh tế, Quản lí công nghệ và doanh nghiệp, Quản lí Môi trường, Quản lí giáo dục, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lí du lịch và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi.

2. Địa điểm mở lớp

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Thời gian đào tạo

Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 15/12/2014

4. Hồ sơ đăng kí học

Đơn đăng kí học (có xác nhận của cơ quan về thời gian và vị trí công tác); Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú); Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng).

5. Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Khoa học quản lí, Trường Đại học KHXH&NV
– Địa chỉ: Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
– Điện thoại: 04.35586013 – E-mail: vuhaitrang10386@gmail.com

6. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 11 tháng 9 năm 2014

Hạn cuối nhận thông tin đăng kí học: Ngày 10 tháng 9 năm 2014

Chi tiết mời liên hệ tại nơi nộp hồ sơ hoặc điện thoại: 04.35586013; 0933 086 139Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bổ túc kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lí trong năm 2014.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?