Tuyển sinh ngắn hạn

Lớp bổ túc kiến thức thi cao học Chính trị học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Chính trị học năm 2015 chuyên ngành Chính trị học (Mã số: 60 31 02 01).

1. Đối tượng

Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Đông phương học, Khoa học quản lí, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Tâm lí học, Thông tin học, Triết học, Xã hội học, Luật học, Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế chính trị), Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Hành chính học, Giáo dục chính trị (hoặc Giáo dục công dân), Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

2. Thời gian và địa điểm mở lớp: Dự kiến đầu tháng 11/2014 tại Trường ĐH Tân Trào.

3. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học được cấp Chứng chỉ bổ túc kiến thức để dự thi cao học ngành Chính trị học ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Hồ sơ đăng kí học và học phí

4.1. Hồ sơ

– 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

– 01 bản photo bảng điểm đại học (có công chứng)

– 02 ảnh 3×4

– Đơn đăng kí theo học lớp bổ túc kiến thức (mẫu gửi kèm theo Thông báo này).

4.2. Học phí

(Bao gồm học phí và kinh phí phát sinh (đi lại, lưu trú của giảng viên) sẽ tính toán dựa trên số lượng học viên của lớp học).

5. Nhận hồ sơ

5.1. Thời gian: Từ 10/9 đến 30/10/2014

5.2. Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào, km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

6. Cán bộ tuyển sinh

6.1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: ThS. Đặng Anh Dũng – điện thoại: 04.38588173 (CQ), 0989347922 (DĐ).

6.2. Trường Đại học Tân Trào: Phạm Thị Thu Huyền – điện thoại: 027. 3892012 (CQ), 0985737082 (DĐ).


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?